Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tartu Teoloogia Akadeemia pakub koolitust

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) on koht, kuhu
ikka ja jälle saabub külalisi välismaalt pidama meie inimestele loengut või
seminari, et jagada sel viisil oma teadmisi ja kogemusi kuulajatele.

Septembri keskel võõrustas akadeemiat teoloogiadoktor prof
Karl-Heinz Kuhlmann Leuveni ülikoolist Belgiast. Kolmel päeval järjest pidas
õpetlane kuus  islamiteemalist loengut.

Oht maailmale

Professor Kuhlmann ütles, et tuli Tartusse islamist loenguid
pidama missiooniga tutvustada väga vana usundit lähtuvalt ajaloolisest taustast
ja vaadatuna tänapäevases kontekstis. Ta leiab, et islamile peab pöörama
erilist tähelepanu just seetõttu, et tegu ei ole mitte ainult religiooniga,
vaid ka mõtteviisiga ja see on hästi varjatud pidev oht maailmale.

Islamisse ja moslemitesse ei tohiks suhtuda liigse
tolerantsiga, vähesed teadmised ja liigne usaldamine võivad kaasa tuua suuri
katastroofe, nagu kinnitavad maailma kogemused lähiminevikust.

Karl-Heinz Kuhlmann on sündinud Poolas, üles kasvanud ja
hariduse saanud Lääne-Saksamaal. Ta on õppinud ka USAs. 32 aastat oma elust on
ta olnud luteri pastor Saksamaal, kirikut teenides pidas ta loenguid
teoloogilistes õppeasutustes. Ta on olnud külalisprofessor Tartu Ülikooli
usuteaduskonnas aastatel 1994–1996. Praegu töötab ta Leuveni ülikooli
evangeelse teoloogia osakonnas teoloogiaajaloo ja kirikuloo professorina.

Kirikuõpetajad Tagametsas

Täna algab Järvamaal Tagametsa skaudilaagris juhtimisoskuste-alane
koolitus EELK vaimulikele ja koguduste juhtidele. Selle korraldajateks on
Churches Alive International (USA) ja Tartu Teoloogia Akadeemia. Kahel päeval
kuulatakse loenguid juhtimisest, meeskonnatööst, aja planeerimisest, ülesannete
delegeerimisest, läbipõlemise ohust, lisavahendite leidmisest kogudusetöö
tarvis, strateegilisest planeerimisest jpm.

Lektorid on peamiselt ameeriklased. Kõnelejate seas on oma
ala asjatundjad, vaimulikud ja kristlikud ärimehed. TTA õppeprorektor Siimon
Haamer ütles, et välislektorid ei ole Eestisse tulnud eesmärgiga õpetada,
kuidas peab tegema. Tema sõnul on nende missioon peamiselt jagada kogemusi, et
meie kirikuõpetajad ja koguduste eestvedajad saaksid ideid, mil viisil edendada
ja parandada oma tööd ning rakendada seni kasutamata  jõureservi koguduse elu edendamiseks.

Ajakavva on planeeritud hulgaliselt aega rühmatööks, ühiselt
visualiseeritakse kiriku tulevikku kohandades külaliste kogemusi eestimaisesse
konteksti. Siimon Haamer ütles, et koolituse koht valiti meelega kaugemale
mõnest linnast, et kohaletulnud ei saaks võtta loenguid vaid muude tööde
vahele, vaid osaleksid ühises vaimulike ringis kuulates, mõtteid vahetades ja
ühiselt lõõgastudes. Korraldajate sooviks on, et  Tagametsas teisi kuulates ja ise rääkides võiksid vaimulikud
omavahel tänaseid ja tulevasi kirikuasju arutada.

Churches Alive Internationali ettevõtmisel toimus möödunud
nädalal 24. septembril Tartus ühepäevane seminar «Konfliktide juhtimise
strateegiad». Interaktiivsel teel peetud koolituspäeval vaheldusid ettekanded
grupitööga. Osavõtt oli kõigile huvilistele vaba.

Churches Alive International omab pikaajalist koostööd
TTA-ga ja on ka varem lähetanud Tartusse oma ala asjatundjaid tööst ja
kogemustest kõnelema. Juba mitu aastat on ühiselt korraldatud seminare ja
koolituspäevi.

Meeli Pärtelpoeg