Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tartu Maarja kirik kuulugu kogudusele

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse juhatuse laiendatud koosolek peeti laupäeval kogudusemajas.
Koosolekut juhatas juhatuse esimees Heldur Peterson. Alustuseks jagati infot asjade seisust, st Maarja kirikust, mis hetkel on põllumajandusülikooli kasutuses võimlana ja jäetud omandireformi käigus vastavatele seadusesätetele tuginedes kogudusele tagastamata.
Võimlana on hoone aktiivses kasutuses. Põllumajandusülikooli seisukoht on hoonest loobuda, kui avaneb võimalus uue spordikompleksi ehitamiseks. Maarja koguduse tahe on saada tagasi oma kirik ja see taastada.
Koosolekul arutati võimalusi, kust pühakoja taastamiseks hankida raha. Kuna endise kiriku müürid on muinsuskaitse all, ei ole välistatud riigi toetus. Lähiajaks kavandati koguduse esindajate kohtumine EPMÜ rektori Alar Karisega ja läbirääkimised, et tellida pühakoja järk-järgulise taastamise eskiislahendus. Vajalik oleks Maarja kirikut tutvustava voldiku koostamine ja trükkimine.
Juhatus valmistab märtsiks sihtasutuse nõukogule ette tegevuskava tutvustuse, milles kajastatakse finants-majanduslikku tegevust, siseriiklikult ja välissuunal toimivat teabekorraldust. Sihtasutuse nõukogu kutsutakse kokku 21. märtsil, mil valitakse nõukogu esimees. Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad Riigikogu esimees Toomas Savi, esindajad Tartu linnast, Luunja ja Ülenurme vallast, kogudusest ja praostkonnast.
Rukkimaarjapäevale, 15. augustile kavandatakse teemakonverentsi, mis oleks pühendatud koguduse legendaarse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode 110. surma-aastapäevale (26. august 1893).
17. jaanuaril asutatud Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse eesmärgiks on Maarja kiriku taastamine. Sihtasutuse juhatuse tööd juhib Maarja koguduse liige Heldur Peterson, EPMÜ dotsent, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi president.
Sirje Semm