Sügis on kaadrimuutuste aeg

/ autor: Tiiu Pikkur / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil võeti teadmiseks peapiiskopi otsused. Nende hulgas Tartu Maarja koguduse praktikandi määramine: alates 1. septembrist kuni 31. maini 2003 on Maarja koguduses õpetaja Peeter Paenurme alluvuses praktikal usuteaduse üliõpilane Kaisa Kirikal.
Peapiiskopi otsusega on õpetaja Tauno Teder tema oma soovi alusel vabastatud alates 23. septembrist Simuna koguduse õpetaja ja Väike-Maarja koguduse hooldajaõpetaja ametist. Nimetatud koguduste hooldajaõpetajaks on määratud Viru praost Avo Kiir.
Diakon Katrin-Helena Melder on oma soovi alusel alates 1. oktoobrist vabastatud Ambla ja Aegviidu koguduse teenimisest.
Pastoraalseminari juhataja Ove Sanderi esildise alusel kinnitas peapiiskop õpetajaametikandidaat Lea Puhangu praktikakoguduseks Jüri koguduse ja praktikajuhendajaks õpetaja Tanel Otsa.
EELK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogu juurde loodavasse meditsiini-eetika töörühma nimetas peapiiskop õpetaja Jaanus Noormägi.
Õpetaja Kalle Kadaka avalduse põhjal on ta vabastatud Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja ametist alates 15. oktoobrist. Õpetaja Rein Schihalejevile on antud luba kandideerida Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja kohale. Karksi koguduse õpetaja kohale kandideerimiseks on luba antud õpetaja Kalle Gastonile ning õpetaja Andres Aastel on luba kandideerida Vändra koguduse õpetaja ametikohale.
Kirikuvalitsus otsustas Saarde koguduse teenimise järgmiselt: alates 1. oktoobrist on õpetaja Enri Pahapill vabastatud koguduse hooldajaõpetaja ametist, koguduse õpetajaks kinnitati samast kuupäevast Tauno Kibur, kes ühtlasi vabastati Pärnu praostkonna vikaarõpetaja kohustest.
Õpetaja Allan Kährik on 1. oktoobrist vabastatud Audru koguduse õpetaja ja Sindi koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest. Sellest kuupäevast alates on Allan Kährik Audru koguduses hooldajaõpetaja, Sindi koguduse hooldajaõpetaja on Pärnu praost Andres Põder. Diakon Raino Kubjas määrati teenima Sindi kogudust praost Andres Põderi alluvuses.
Moodustati töörühm eesmärgiga koordineerida poliitikas osalevate vaimulike tegevust. Töörühma kuuluvad: assessor Joel Luhamets, diakonõpetaja Algur Kaerma ning õpetajad Avo Üprus ja Gustav Kutsar.
Konsistooriumi aukiri antakse Põltsamaa koguduse juhatuse kauaaegsele esimehele Vello Kaselole.
Tiiu Pikkur