Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Spordikaplan – laitmatu teenija spordivaldkonnas

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Elina Kivinukk on spordikaplanaadi eestvedaja. Toomas Vardja

Sel aastal on Eestis kavas käivitada spordikap­lanaat.

Spordi- ja teoloogiahariduse omandanud ning rahvusvahelisel spordikaplanite koolitusel osalenud Elina Kivinukk tutvustab spordikaplanite rolli ja tööpõhimõtteid.
Spordikaplan pakub pastoraalset tuge sportlastele ning spordimeeskondadele, keskendudes inimese üldisele heaolule ning vajadusel pakkudes hingehoidu.
Kaplani töö lähtub sellest, et inimese edu ei mõõdeta üksnes tema sooritustega, vaid terviklikud inimesed saavutavad ka paremaid tulemusi. Spordikaplani rolli raamistab Eesti Kutsekoja kinnitatud kaplanite kutsestandard: „Kaplani töö on teenida inimest, tagades tema usuvabaduse. Kaplan on inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.“
Uus-Meremaa spordikaplanaadi baaskoolitus on välja toonud üheksa põhimõtet, mis spordikaplanite tööd iseloomustavad: a) piibellike põhimõtete ning ligimesearmastuse jagamine (1Kr 2:1–5); b) ausus ja usaldusväärsus (1Tm 3:7–10); c) spordimeeskonna igapäevategevuste austamine (Lk 10:7–8); d) palvemeelsus (Lk 10:2,9); e) kaaskristlaste toetus (Lk 10:1); f) kohalolek kujundamaks usalduslikku suhet sportlastega (Lk 10:7–9); g) omaalgatus ning heasoovlik suhtumine (Lk 10:5); h) sportlaste jaoks tasuta (1Kr 9:18,19; 10:32,33); i) teeniv juhtimisstiil (Fl 2:1–11).
2019. aastal on plaanis ette võtta mitmeid samme, et ka Eestis spordikaplanaadile suurem hoog sisse lükata. Kavas on ideed tutvustada spordiringkondades, korraldada spordikaplanite koolitus, levitada teavet. Soovid spordikap­lanaadist rohkem teada saada? Jälgi Facebook-lehte Spordikaplanaat Eestis
Elina Kivinukk,
Tallinna Kristliku Mosaiik Koguduse liige

Avalduste esitamise tähtaeg kaplani ja hingehoidja kutse saamiseks on 26. aprill. Kutse taotlejate esitatud dokumente hinnatakse 29. aprillist 3. maini. Hindamiskomisjoni vestlusvoor taotluse esitanud isikutega on planeeritud ajavahemikku 6.–10. maini. Kutsekomisjoni otsused kutse andmise kohta tehakse 17. mail. Täpsem info on kättesaadav Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel.