Sõpruskoguduste päevadel Hollandis arutleti multikultuursuse teemadel

Viljandi Jaani koguduse esindus osales 8.–14. augustini Hollandis Eindhovenis nelja koguduse kokkutulekul, mis tipnes ühisdiskussiooniga multikultuursusest meie ühiskonnas.

Eindhoveni ja Viljandi kõrval osalenud Saksamaa lääneosas asuva Aegidenbergi ja endise Ida-Saksa aladel paikneva Greifswaldi kogemused on tänu geograafilisele ja ajaloolisele eripärale küllaltki erinevad. Hollandis, mis on võtnud rohkearvulisi põgenikke vastu juba 17. sajandil, on jõutud olukorda, kus 16 miljonist elanikust on 3 miljonit sündinud väljaspool riiki.

FilmireZissöör Theo van Goghi mõrvamine ja sellele järgnenud rünnakud islamikoolide vastu on kummutanud arusaama pilvitust rahvaste ja religioonide kooseksisteerimisest, lõimumisest ning lääne demokraatiakogemuse ülevõtmisest.

Päevade teemat aitas avardada Eindhoveni mošee külastus, kus Sudaani ja Indoneesia päritolu imaamid tutvustasid meile islami aluseid ning oma koguduse tegevust. Elektrooniline esitlus võttis ülevaatlikult kokku olulisema nende usus ning tegevuses. Muljetavaldav oli nende taotlus ühiskonnaelus kaasa lüüa, tegevusprogrammis oli nii keelekoolitust, vanglate külastamist kui ka perenõustamist.

Kontrastina mõjus teadmine, et Hollandi televisioonis näidatakse islamiekstremismist rääkides taustapildina just seda mošeed ning kolmele sealsele kaastöötajale on kohus mõistnud riigist väljasaatmise. Sama päeva programmi mahtus kohaliku kopti kiriku külastus.

Küllakutsujate ajaloo mõistmist aitas süvendada väljasõit Dordrechti. Selles Hollandi vanimas linnas, mis sai ususõdades tõsiselt kannatada, toimus XVII sajandi alguses protestantlik rahvuslik sinod – 180 istungit väldanud mammut-konverents, mis formeeris kalvinistliku kiriku alused, mõjutas riigi sotsiaalset arengut ja pani piiblitõlke konverentsi kaudu aluse kirjakeele arengule.

Nelja koguduse ühine ring on hea näide sõpruskoguduste koostöö muutumisest sisulisemaks. Juba aastaid on suurteks kirikupühadeks ühiselt koostatud palvekett ja tavaks on võtta sõbrad eestpalvesse. Eindhoveni kokkusaamise lõpupäeval toimunud rahvusvaheline oikumeeniline jumalateenistus oli kristlaskonna ühtsuse manifestatsioon. Eestlastest teenisid sellel kaasa õpetaja Marko Tiitus ja ilmik Mati Männamaa. Järgmise aasta kokkutuleku korraldaja on Aegidenbergi kogudus, viljandlased on võõrustaja rollis aastal 2008.

Toivo Vilumaa