Sillad ja piirid

9.–13. septembrini pidas anglikaani-luteri ühing
Tallinnas oma konverentsi teemal «Living with Boundaries» (Elu piiridega –
toim). Ühingul on liikmeid peamiselt Porvoo lepingu maades, aga ka Saksamaal
ning Ameerikas.

Ühingu ühe presidendi, Canterbury praosti John Arnoldi sõnul
koondab ühing inimesi, kes on huvitatud sõprussuhete hoidmisest nende
konfessioonide vahel ning kes tunnevad huvi teoloogia vastu. Eestit külastas
Arnold viimati 1969. aastal, mistõttu oli talle lisaks põnevale
konverentsiteemale huvitav tutvuda ka Eesti arenguga.

Eesti üllatab

Eesti-poolne kontaktisik, ühingu liige dr Alar Laats ütles
konverentsi toimumise kohta Tallinnas, et kohtumisi korraldatakse roteeruvalt
erinevates riikides. Seekordne teema andis aga ka võimaluse tutvustada siinset
olukorda nii kultuurilises, keelelises kui kiriklikus plaanis.

Ühingu teine president, Porvoo piiskop Erik Vikström
nimetas, et kuigi ta tundis end Eestis peaaegu kodus, oli tallegi üllatav
kuulda ettekandeid Eesti praegusest olukorrast. «See oli tegelikult šokk,»
ütles ta, kõneledes ateismi levikust siin.

Ta nimetas, et paljudes Euroopa maades on sekulariseerumine
probleemiks. «Siiski,» leidis ta, «tuleb jääda Kristusele truuks ja mitte
mõelda niipalju edukusele.» Viimase all pidas ta silmas kirikute tendentsi
ajada taga kasvunumbreid. «Mina töötaks selle nimel, et praegused numbrid ei
väheneks,» ütles Vikström.

Lisaks kohalikele kõnelejatele (Alar Laats, mag Tiit Pädam,
Salme Rannu, dr Pille Valk ja dr Randar Tasmuth) esinesid konverentsil
külalised Peterburist (kaplan Guy Smith), Ameerikast (õp Lowell Almen) ja
Inglismaalt (John Arnold).

Anglikaani-luteri ühingu konverentsidel on alati pandud
suurt rõhku jumalateenistuslikule elule, nii pühitseti ka seekord kolm ühist
armulauda.

Ühing kohtub kord aastas traditsioonilisel
aastakokkutulekul. Suuremaid konverentse peetakse pikema aja tagant, järgmine
sellelaadne toimub Šotimaal 2007. aastal, siis tulevad arutlusele
eetikaküsimused.

Kristel Neitsov