Siberi luterlik kirik saab piiskopi

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Pühapäeval, 6. mail pühitsetakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopiks Vsevolod Lõtkin (40).

Vsevolod Lõtkin (paremal) kodukirikus teenimas.

Vsevolod Lõtkin (paremal) kodukirikus teenimas.

Peapiiskop Andres Põder kutsub pühitsemistalitusele ametivendi, sest piiskopipühitsuse saav Lõtkin ordineeriti EELK õpetajaks 1993. aasta 11. veebruaril. Lõpule on jõudnud keerulised läbirääkimised teiste Venemaal tegutsevate luterlike kirikutega, kes on lõpuks aktsepteerinud EELKst välja kasvanud uue kiriku sündi. Peapiiskop kutsub nüüd ja edaspidi kogudusi palvetama Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku eest ning Venemaal tegutsevate luterlike kirikute omavahelise osaduse ja hea koostöö eest.

Sündmuste käigust

EELK pastorite ja diakonite teenitavad kogudused ja missioonid Siberis registreeriti Venemaa Föderatsiooni justiitsministeeriumis 29. mail 2002 iseseisva religioosse institutsioonina Siberi Evangeelsete Luterlike Missioonide Liidu nimetuse all.

EELK XXVI Kirikukogu 4. istungjärk kiitis 29. aprillil 2003 heaks Siberis EELK vaimulike teenitavate koguduste algatuse moodustada iseseisev Siberi Evangeelne Luterlik Kirik (Siberi ELK) ning volitas praost Vsevolod Lõtkinit korraldama kõiki toiminguid, mis on vajalikud seoses Siberi ELK asutava kogu ettevalmistamise ja läbiviimisega.

Siberi luterliku kiriku asutaval sinodil 14. mail 2003 võeti vastu kiriku põhikiri ning põhikirjakohasel II sinodil 11. augustil 2004 valiti Vsevolod Lõtkin formeerunud kiriku piiskopiks. EELK kirikukogu kinnitas vastavad otsused ning peapiiskop emeeritus Jaan Kiivitile tehti ülesandeks pühitseda Vsevolod Lõtkin Siberi ELK piiskopiks. Kokkulepitud ajal, 29. septembril 2005, jäi aga pühitsemistalitus ära peapiiskop emeeritus Jaan Kiiviti ootamatu surma tõttu.

EELK on teinud nimetatud otsuse Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal (IELKV) iseseisvumise eeskujul ning Venemaal tegutseva kahe luterliku kiriku, IELKV ning Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal ja Teistes Riikides (ELKVTR), teadmisel. Alates 1998. aastast on toimunud nimetatud kirikute vahel kolmepoolsed konsultatsioonid ja läbirääkimised Siberis tegutsevate luterlike koguduste tuleviku üle eesmärgiga kindlustada kiriklikku osadust ja koostööd Venemaa luterlike kirikute ja koguduste vahel.

9. detsembril 2004 kirjutasid ELKVTR, IELKV, Siberi ELK ja EELK esindajad Tallinnas alla kokkuleppe, milles EELK võttis kohustuse viia iseseisva Siberi ELK formeerimine lõpule ja milles osapooled kinnitasid tahet integreerida Siberi luterlik kirik üleilmsesse luterlikku osadusse. Ühtlasi kavatseti 2005. aasta alguses töötada välja ühishuvide protokoll eesmärgiga luua ühine luterlike kirikute nõukogu Venemaal. Ingeri kiriku vastuväidete ja uue peapiiskopi valimise tõttu luteri kirikus Venemaal jäi ühishuvide protokoll Peterburis 2005. aasta aprillis allkirjastamata.

Kõik asjaosalised kirikud olid siiski huvitatud jätkama läbirääkimisi ning pärast mitut kohtumist, sh Luterliku Maailmaliidu peasekretäri dr Ishmael Nokoga, on nüüdseks jõutud Siberi luterliku kiriku tuleviku suhtes üksmeelele. Luterlik kirik Venemaal ja Ingeri kirik on mõistnud Siberi kiriku iseseisvumisprotsessi lõpuleviimise vajalikkust ning nõustunud Vsevolod Lõtkini pühitsemisega selle piiskopiks.

Saavutatud üksmeele väljendamiseks ning Venemaa luterlike kirikute vahelise koostöö edendamiseks kirjutasid peapiiskop dr Edmund Ratz, piiskop Aarre Kuukauppi, piiskop electus Vsevolod Lõtkin ja peapiiskop Andres Põder käesoleva aasta märtsis alla hea tahte avaldusele.

Allikas: EELK Konsistoorium