Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Siberi kiriku tulevik sõltub tema tunnustamisest

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Välissuhete komisjonil oli taas põhjust käsitleda nn Siberi kiriku küsimust.

EELK välissuhete komisjonis nenditi, et EELKst välja kasvanud siberlased ei taha Eestiga suhelda ja piisavat infot jagada. Tulenevalt Vilniuse kohtumise kokkuleppest asus välissuhete komisjon ette valmistama neljapoolse lepingu eelnõud ELKRASi, EELK, Siberi ja Ingeri kiriku vahel.

Komisjoni liikmed esitavad Peeter Kalduri poolt ette valmistatud eelnõule 1. detsembriks oma seisukohad ja pärast 15. detsembrit saadetakse lepingu tekst ELKRASile ja Ingeri kirikule. Lepingu põhisisu keskendub sellele, et Venemaa kaks suuremat luteri kirikut tunnistaksid Siberi kirikut, teiseks näeb leping ette omavahelist suhtlemist. Maiks peaks olema selge ka see, kas piiskop Vsevolod Lõtkin Siberi kiriku esindajana kirjutab dokumendile alla.

Alates 1993. aastast on EELK peapiiskopid ordineeritud 13 vaimulikku, kes tegutsevad Siberis. Seega on EELK võtnud endale moraalse kohustuse vaimulikuks järelevalveks 2002. aastal Venemaa seaduste kohaselt registreeritud kiriku üle.

2003. aastal pidas registreeritud usuühendus sinodit, kus määratles end Siberi Evangeelse Luterliku Kirikuna ja sealne kirikukogu valis 2004. a augustis piiskopiks Vsevolod Lõtkini. Sama aasta 1. advendipühapäeval pidi peapiiskop Jaan Kiivit sõitma Novosibirskisse Lõtkinit piiskopiametisse seadma, aga enne seda tekkis Siberi kiriku küsimuses terav vastuseis samuti Venemaal tegutseva Ingeri luterliku kiriku piiskopi Aarre Kuukauppiga.

Tänaseks on Venemaal tegutsevate luterlike kirikute ühtsuse ja üksteise tunnustamise küsimus omandanud veelgi suuremad rahvusvahelised mõõtmed. Küsimusega tegeles viimati septembris Vilniuses koos olnud Luterliku Maailmaliidu koordinatsioonikoosolek.

Peeter Kaldur tuletas meelde, et ka Ingeri kirik Venemaal on 35 aastat tagasi välja kasvanud EELK patronaa˛i alt. Alustati kahe kogudusega Petrozavodskis ja Puškinis, mida käisid teenimas EELK vaimulikud. 1980ndate lõpus võidi tegutseda omaeatte praostkonnana, praostiks oli Paul Saar. Ja alles 1992. aastal andis EELK Kirikukogu tee vabaks Ingeri kiriku iseseisvusele.

Välissuhete komisjoni kuuluvad Tiit Salumäe (esimees), Peeter Kaldur, Gustav Piir, Andres Põder, Kadri Eliisabet Põder, Leevi Reinaru ja Veiko Vihuri. Komisjon arutas ka naaberkirikute piiskoppide külakäike, Peterburi Jaani koguduse teenimist ja teisi rahvusvahelisi küsimusi.

Sirje Semm