Siberi kirik sai piiskopi

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
pühitseti 6. mail Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) piiskopiks Vsevolod
Lõtkin (40).

Käte pealepanemisega õnnistasid Vsevolod Lõtkini piiskopiametisse Andres Põder (keskel), Einar Soone (vasakult), Kuno Pajula, Janis Vanags ja Mindaugas Sabutis.

Käte pealepanemisega õnnistasid Vsevolod Lõtkini piiskopiametisse Andres Põder (keskel), Einar Soone (vasakult), Kuno Pajula, Janis Vanags ja Mindaugas Sabutis.

Pühitsustalituse viisid läbi peapiiskop
Andres Põder, piiskop Einar Soone, peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, Läti
luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags ja Leedu luterliku kiriku piiskop
Mindaugas Sabutis. Jumalateenistusest võttis osa EELK, Missouri Sinodi ja SELKi
vaimulikke ja koguduseliikmeid ning Soome luterliku kiriku esindaja Timo
Rosqvist, kes luges ette  Luterliku
Maailmaliidu peasekretäri Ishmael Noko tervituse. Jumalateenistus peeti venekeelsena.

Jutluses meenutas piiskop Lõtkin meie ühist
minevikku riigis, mida enam ei eksisteeri, ja seda, kuidas ta 20aastasena,
noore ja rumalana, Siberist Tallinna jõudis, et lasta end luterlikus kirikus
ristida. Tema puhul said tõeks Matteuse evangeeliumi sõnad: tulge minu juurde
kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Sest jumalasõna saab alati sisu, milleks
Jumal selle saatnud on, ja «nii imeliselt tegutseb Jumal meie eludes».

Piiskop Lõtkinile pühitsemistalitusel üle
antud piiskopisau oli kingitus EELK-lt, kuldne rist Missouri Sinodilt, mitra ja
piiskopimantel olid juba paari aasta eest valmis. Vsevolod Lõtkin on olnud kuni
Siberi kiriku iseseisvumiseni 2003. aastal, mil EELK tunnistas SELKi
autokefaalseks, EELK vaimulik. Lõtkini ordineerimistalituse toimetas 1993.
aastal toonane peapiiskop Kuno Pajula.

Eesti Kirikule antud intervjuus ütles
piiskop Lõtkin, et iseseisvunud Siberi kirikus, mille peakirik asub
Novosibirskis, on 2000 liiget, 16 kogudust ja lisaks kuulutuspunkte. Kiriku 8
vaimuliku ja 5 diakoni teenida on Siberi ja Uurali kogudused 3000 km raadiuses.
Vaimulikest on mitmed õppinud Missouri Sinodi Concordia teoloogilises seminaris
Fort Wayne’s.

Vsevolod Lõtkin on teoloogilise hariduse
omandanud iseõppijana. Ta nimetab oma esimeseks õpetajaks Jaan Kiivitit ja
hilisemast ajast Jaanus Noormäge, aga ka erinevaid kursusi ja seminare, mida ta
on kuulanud. Nooruses on ta õppinud kultuuriürituste korraldajaks.

Siberi kiriku delegatsioon sai viisad Eesti
saatkonnast Moskvast reede, 27. aprilli hommikul, lõunast saatkond suleti.
Eestisse saabumise aeg pole olnud just kõike rahulikum. Siberi delegatsioon
külastas Rahumäe ja Kaitseväe kalmistut. Olukorda hinnates ütles Vsevolod
Lõtkin, et tema eristaks skandaalitsejatest, kes tänavail huligaanitsesid ja röövisid,
selgelt need, kelle jaoks teisaldatud ausambal on tähendus.

Nagu aastaid tagasi eraldus EELK juurest
Ingeri kirik, on nüüd iseseisev ka Siberi kirik oma piiskopi, vaimulike ja
kogudustega.

Sirje Semm

Vsevolod Lõtkin ja Siberi luterliku kiriku esindajad käisid 5. mail peapiiskop Jaan Kiivit noorema haual Tallinna Rahumäe kalmistul, kus peeti lühike mälestuspalvus.

Vsevolod Lõtkin ja Siberi luterliku kiriku esindajad käisid 5. mail peapiiskop Jaan Kiivit noorema haual Tallinna Rahumäe kalmistul, kus peeti lühike mälestuspalvus.