Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Seisukohavõtt homoseksuaalsuse küsimuses

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu viimasel töökoosolekul käsitleti taas homoseksuaalsuse teemat.
Varasem EKNi samasisuline seisukoht on vastu võetud 16. oktoobril 2008. Teema olulisust tänapäeva Eesti ühiskonnas ja meedias silmas pidades rõhutatakse EKNi pöördumises pühakirja tsiteerides: «Kas te ei ole lugenud,» küsis Jee­sus, «et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?» (Mt 19:4)
Nenditakse, et arutelud pole jätnud puudutamata ka kirikuid ja nende liikmeskonda, ja tuuakse näiteks justiitsministeeriumi algatatud debatt erinevate kooseluvormide seadusandliku staatuse üle, oktoobris korraldatud kampaania ja konverents «Erinevus rikastab».
EKN peab usulise ja kõlbelise elu küsimustes kõrgeimaks autoriteediks Piiblis väljendatud seisukohti ning pühakirjatraditsiooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset praktikat heakskiitvas tähenduses. «Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses,» on läkituses kirjas.
«Eestimaa kirikud toetavad tugevat ja traditsioonilist mehe ja naise abielul põhinevat perekonda. Usume, et see on parim keskkond meie lastele kasvamiseks. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu «normaliseerida» ning võimalikud püüded seda teha toovad endaga kaasa pikaajalised muutused ühiskonna tervises.
Samas ei õigusta EKN ennast homoseksuaalidena määratlenud inimeste ahistamist ega nõustu katsetega eristada inimesi selleks, et neid põlgusega kohelda või häbimärgistada. Olles loodud Jumala näo järgi, kuulub kõigile inimlastele nii jumalik armastusväärsus kui inimlik väärikus, sõltumata kellegi pühadusest või patususest.
Me ei saa sallida pattu, kuid kristlik usk muudab meid hoolivaks iga inimese siinse ja tulevase elu suhtes. Just sellepärast on Piibli tõde meile oluline. Seepärast tuleb meil kõigil tegeleda enam ühiskonnale oluliste probleemidega nagu traditsiooniliste pereväärtuste tugevdamine, vaesus, töötus jne.»
Eesti Kirik