Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Schleswig-Holsteini piirkond sai uue piiskopi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

8. novembril toimus Põhja-Elbe Evangeelse Luterliku Kiriku Schleswigi ja Hol­steini piirkonna piiskopi ametisseseadmine, kus osales ka peapiiskop Andres Põder.
Piiskop Gerhard Ulrich (57) näeb piiskopi ametis eelkõige hingehoidja ja pastori rolli. «Ma soovin inimestele lähedal olla,» on ta öelnud.
Teenistusel peetud jutluses ütles ta, et kristlane peab ikka ja jälle elu allika juurde tagasi minema. Et seda teha, on vaja vastuvoolu ujuda, taunida maailmas valitsevat ebaõiglust ja nõuda rahu. Tuletades meelde juutide vastu suunatud Kristalliöö 70. aastapäeva, ütles piiskop, et on vaja hukka mõista viha ja vägivald.
Ulrich ärgitab kirikut teadlikult suhtuma maailmas valitsevatesse probleemidesse, nagu näiteks praegune majanduskriis, ning seisma koos inimestega, kes üksikute pankade tegevuse tõttu kannatavad. Majanduselus tegutsemiseks on vaja reegleid, et pakkuda püsivaid väärtusi. Kui inimeste usaldus sellega ka kiriku vastu kasvab, siis on kõik võitnud.
Andres Põderi sõnul on suhted Schleswig-Holsteini ja EELK vahel ammused, aktiivsed ja südamlikud. Ka Gerhard Ulrich on EELKga juba varasemast ajast tuttav, Eestis käinud ja lubanud siia veel tulla. Saksamaal on piiskop pastorile kümneks aastaks antud administratiivne amet.
Ametisseseadmise jumalateenistuse viis läbi Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiv piiskop dr Friedrich, keda abistasid praost Grohs ja prof Schötter. Õnnistuspalves osalesid käte pealepanekuga ka kümmekond vaimulikku ja ilmikut kohalikust kirikust. Külalistena olid kohal Läti, Leedu ja Tansaania luterlikud piiskopid, samuti piiskopid Taanist ja Inglismaalt ning katoliku kirikust.
Andres Põder tuli Saksamaalt tagasi heade muljetega, märkides, et seal hinnatakse armulaua tähtsust. Armulauast võtsid osa kõik kirikulised.
Ka Schleswig-Holsteini liidumaa peaminister Peter Harry Carstensen saatis oma õnnitlused ja lisas, et ootab uuelt piiskopilt tihedat koostööd poliitikutega. Carstenseni sõnul ei kujuta ta ühte küla ilma kiriku ja kristliku tööta hästi ette.
Gerhard Ulrich valiti kahe kandidaadi seast piiskopiks selle aasta juulis. Tema eelkäija oli tuntud teoloog Hans Christian Knuth (68), kes siirdus teenitud vanaduspuhkusele. Piirkonnas elab üle miljoni luterlase.
Gerhard Ulrich on sündinud 9. märtsil 1951 Hamburgis. Õppinud germanistikat, näitekunsti, teatriteadust ja evangeelset teoloogiat. Ordineeritud 1981. Töötanud vikaarina Holsteinis, vaimulikuna Barsbüttelis ja Hamburg-Wellingsbüttelis. 1991. aastast Preetzi seminari rektor. 1996–2008 Angelni praost. Abielus, nelja poja isa.

Hannes Heinsar