Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Saarde teesidega arendatakse dialoogi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

16. novembril tuli Saarde kiriklas kokku spontaanselt moodustunud töörühm, kes seadis endale ülesandeks vaagida vaimulike ettevalmistamise ja ametipidamisega seonduvaid probleeme Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Ajurünnakulaadse päeva vaimuliku poole kandsid missa ja palvused. Arutelu käigus vaagiti vaimulike ettevalmistuse ja täiendõppega seonduvat, laiemalt kiriku kaadripoliitikat ning vaimulike majanduslike ja sotsiaalsete tagatiste küsimusi.

Vaimulike ettevalmistus ja täiendõpe

Kokkuvõetud punktides leiti, et kirik peaks esitama omapoolse seisukoha, milliste kutseoskustega vaimulikke vajatakse. Äärmiselt oluliseks peeti usuteaduse üliõpilaste ja vaimulike spirituaalsuse, hoiakute ja kutseoskuste kujundamist ning seetõttu õppeaja pikendamist pastoraalseminaris (praegu kestab see ühe aasta). Samuti rõhutati vajadust vaimulike regulaarseks täiendõppeks ning selle töö koordineerimist Eesti eri paikades senise Tallinna-kesksuse asemel.

Kiriku kaadripoliitika

Peeti oluliseks kujundada arusaam, kui palju kirikuõpetajaid meie luterlik kirik vajab ja sellest lähtuvalt edasi tegutseda. Toodi välja vajadus pöörata senisest enam tähelepanu nii vaimulike kui ka koguduste toimetulekule. Eriliselt rõhutati mentori institutsiooni ellukutsumise vajadust (tulevaste) vaimulike toetamiseks ja hingehoiuks. Sellega seoses nähti vajadust vähemalt kahe regionaalse piiskopi olemasoluks, kes viiksid läbi ka vaimulike arenguvestlusi. Sooviti üle vaadata senine vaimulike ametisse valimise ja nimetamise kord. Juhiti tähelepanu nõndanimetatud sabatiaasta vajadusele, millele aitaks kaasa läbimõeldud kaadripoliitika ja keskse palgasüsteemi olemasolu.

Majanduslikud ja sotsiaalsed tagatised

Kiiret keskse palgasüsteemi väljaarendamist nägid kokkutulnud ühe olulisema tegurina kogudustevõrgu kujundamisel ning EELK kui misjoneeriva kiriku väljaarendamisel. Samuti juhiti tähelepanu, et EELK teenistuses olevatele vaimulikele ei laiene mitu seadustes ettenähtud sotsiaalset tagatist. Töörühma üks initsiaatoreid, Saarte praost Veiko Vihuri tõdes, et idee kujunes tasapisi hoopistükkis Islandil Porvoo teoloogilisel konverentsil olles, kus koos Usuteaduse Instituudi prorektori Allan Kährikuga sai arutatud muu hulgas ka probleeme EELKs. Töörühm moodustus inimestest, kes varemgi on meie kiriku missiooni ja visiooni üle mõtteid vahetanud. Vihuri loodab, et paberile pandud ideed toovad vastutajaile kasu oma ülesandeid lahendades ning et uus kirikuvalitsus nende seisukohtadega arvestaks. Edasiste kokkusaamiste kohta ei osanud Saarte praost hetkel midagi lisada, kuid eks ole avalik mõttevahetus arenguvõimelise institutsiooni tunnuseks. Selles töörühmas ütlesid oma sõna Enn Auksmann, Patrik Göransson, Allan Kährik, Urmas Nagel, Ove Sander, Marko Tiitus, Veiko Vihuri ja Urmas Viilma.

Mari Paenurm