Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Religiooniõpetuse mõjust

/ Autor: / Rubriik: Uudis /

Täna,
21. detsembril kell 11 esitletakse Eesti Rahvusraamatukogus Eesti Kirikute
Nõukogu tellimusel firma Saar Poll poolt läbi viidud uuringut, mille eesmärgiks
oli selgitada välja religiooniõpetuse mõju koolilastele
.

Saar Poll viis 2004. ja 2005. aastal läbi
uuringu, mille teemaks oli religiooniõpetuse õpetamine Eesti
üldhariduskoolides. Uuring koosnes kolmest osast: kooliõpilaste, lastevanemate
ning kasvatusteadlaste uuringust. Kooliõpilaste uuringu eesmärgiks omakorda oli
võrrelda seda distsipliini õppivate ja mitteõppivate õpilaste hoiakute ja
väärtusorientatsioonide dünaamikat.

Lastevanemate ja kasvatusteadlaste
kvalitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada nende gruppide arvamus
religiooniõpetuse vajalikkuse ning uue religiooniõpetuse ainekava kohta.

Uurimistulemustest kõnelevad Andrus Saar ja
Anu Rental. Religiooniõpetuse uut ainekava tutvustab Tartu ülikooli usuteaduskonna
religiooniõpetuse dotsent dr Pille Valk.

Nimetatud uuringu esialgseid tulemusi on
vaagitud Eesti Kirikute Nõukogu religiooniõpetuse ümarlauas 29. novembril.

EK