Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Religiooniloolaste selts

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number: ,  /

3.–4. aprillil Tartu Ülikoolis toimunud rahvusvahelise konverentsi «Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises» raames loodi Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts (EAUS), mis asutajate kinnitusel ühendab Eesti religiooniloolasi.

Konverentsil käsitletavad teemad puudutasid nii religiooniuurimise teooriat ja metodoloogiat kui ka konkreetsete usuliste praktikate analüüsi. Kuigi konverentsi, mis tõi kokku oma ala mainekaid esindajaid ka välismaalt (Tim Jensen, Kim Knott, Marion Bowman, Veikko Anttonen, Mihily Hoppil, Alexander Panchenko, Christian Gillberg), korraldasid filosoofiateaduskonna folkloristid ja etnoloogid, oli osavõtjate hulgas ka teolooge ning mag Ringo Ringvee esines ettekandega. Samuti kuuluvad vastloodud seltsi algatusrühma teoloogiadoktorid Lea Altnurme ja Tarmo Kulmar.

Uusi seosekäike loov

«Kokku tulid inimesed, kelle teadusvaldkond puudutab nähtust, mida nimetame usundiks või religiooniks. Need teadusvaldkonnad võivad olla väga erinevad, aga samas kokkupuutuvad, millele osutab konverentsi pealkirigi. Ning muidugi isiklikud kokkusaamised,» kommenteeris Eesti Kirikule konverentsi tähtsust Ringo Ringvee. Ta loetleb käsitletud teemasid: üksikinimese religioossest maailmapildist selle traditsioonide taustal, pühakirjast kui õpingumudelist, folkloori ja usundiuuringute seosest, pühapaikadest Eesti looduses, religiooniteadlase kohast tänapäeva maailmas. Ringvee enda ettekanne oli uutest usuliikumistest tänapäeva maailmas, nende kuvandist ja religiooniuurija rollist selles kontekstis.

Usundiloo teaduslikuks uurimiseks

Konverentsi raames asutatud EAUS-i eesmärgiks kuulutati usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis, vastavatest teemadest huvitatud uurijate koondamine, osalemine IAHR (International Association for the History of Religions) ja EASR (European Association for the Study of Religions) töös ning muu rahvusvahelise teadussuhtluse arendamine.

«Tegelikult ei ole uue seltsi loomisega seotud institutsioonid, vaid eelkõige isikud,» kinnitas EAUS-i asutajaliige dr Tarmo Kulmar, kes on ka Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi president, Eesti Akadeemilise Arheoloogiaseltsi liige ja Eesti Akadeemilise Teoloogiaseltsi ajakirja toimetuskolleegiumi liige. «Kõigis nendes tegeldakse religiooniteadusega, üks ei sega teist ja rivaalitsemise teket ma ei kujuta ette,» selgitas Kulmar.

Liina Raudvassar