Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Reformatsiooni aastapäeva eel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tallinnas oli koos Luterliku Maailmaliidu (LML) ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu (KÜEPN) ühine töörühm.

Töörühma eesmärgiks on koostada jumalateenistuskord luterlaste ja katoliiklaste ühiseks reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks 2017. aastal. Ühtlasi peetakse silmas seda, et 2017. aastal möödub 50 aastat luterlaste ja katoliiklaste oikumeenilise dialoogi algusest.

Töö aluseks ühisdokument
Töörühma koordinaatori, LMLi oikumeeniliste suhete sekretäri Anne Burghardti sõnul on töö aluseks hiljuti avaldatud luterlaste ja katoliiklaste ühisdokument «From Conflict to Communion» (Konfliktist osaduseni), mis on nende esimene püüe kirjeldada reformatsiooni ajalugu ühiselt. Dokument on valminud luterlaste ja katoliiklaste esindajate koostöös.
«Töörühma esimesel kohtumisel eelmise aasta mais Saksamaal Würzburgis otsustati jumalateenistuse ülesehituse aluseks võtta kolm aspekti, mis põhinevad suuresti dokumendil «Konfliktist osaduseni». Esiteks rõõm luterlasi ja katoliiklasi ühendava ühise ristimise üle; teiseks kurbus ja kahetsus sajanditepikkuse lahutatuse, reformatsiooni järel vastastikuste eksimuste ja vastastikuste eelarvamuste pärast ja üleskutse meeleparandusele ning kolmandaks ühine tunnistus, mida me oleme kristlastena kutsutud maailma ees andma,» selgitab Burghardt.
«Nimetatud kolm osa – rõõm, kahetsus ja meeleparandus ning ühine tunnistus – moodustavad niisiis ühiselt koostatud jumalateenistuskorra telje.»
Materjalid saavad loodetavasti kättesaadavaks käesoleva aasta lõpuks. Pärast seda, kui LMLi ja KÜEPNi vastutavad komisjonid on töörühma koostatud liturgilise materjali heaks kiitnud, saadetakse need edasi LMLi liikmeskirikutele ja katoliku kiriku piiskoppide konverentsidele.
Jumalateenistuse kord koostatakse nii, et see oleks kasutatav erinevates kontekstides, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Et oluline roll on siin luterlasi ja katoliiklasi ühendava ristimise meenutamine, on seda teenistuskorda põhimõtteliselt võimalik kasutada ka laiemalt kui reformatsiooni aastapäevaga seoses.

Üksmeelne töö
«Meie töörühm on üllatavalt üksmeelne olnud. Sellele on teed sillutanud kindlasti olemasolev dokument «Konfliktist osaduseni», mille koostamisel tekitas toonases töörühmas teatavaid pingeid meeleparanduse osa,» rõhutab Burghardt.
«Luterlaste esindajate seas oli neid, kel oli raskusi siduda reformatsiooni 500. aastapäeva meenutamist vajadusega kiriklikuks meeleparanduseks, kuna vastavalt nende arusaamisele tähistatakse selle aastapäevaga eelkõige evangeeliumi ja Kristuse (taas)tõstmist kesksele kohale. Katoliku kiriku esindajate hulgas mõistsid mitmed reformatsiooni vaid kiriku ühtsust lõhkunud sündmusena. Aastaid väldanud dialoogi käigus õnnestus osapooltel teineteise arusaamadele läheneda.»
Roomakatoliku kirikut esindavad töörühmas prof dr Susan Wood USAst Marquette’i ülikoolist, prof dr Martin Stuflesser Saksamaalt Würzburgi ülikoolist, prof dr James Puglisi, Rooma Centro Pro Unione direktor, ning Msgr. Matthias Türk KÜEPNist. Luterlasi esindavad dr Wanda Deifelt Brasiilia Evangeelsest Luterlikust Kirikust (praegu külalisdotsent USA Decorah’ luterlikus kolledžis), dr Päivi Jussila Soome Evangeelsest Luterlikust Kirikust (koguduseõpetaja Oulus, töötanud aastaid LMLis jumalateenistuste koordinaatorina), dr Peter Bartimawus Nigeeria Luterlikust Kirikust (Bronnumi luterliku seminari president) ja Anne Burghardt (EELK) LMList.
Oikumeenilisel töörühmal oli ka kohtumine EELK peapiiskopi Andres Põderi ja assessor Tiit Salumäega, kes tutvustasid muu hulgas EELK liturgiauuenduse protsessi.
Tiiu Pikkur