Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rajajooni aasta tegevusplaanidesse

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Liikmeskirikute volitatud esindajad võtsid korralisel töökoosolekul 20. jaanuaril vastu Eesti Kirikute Nõukogu 2005. aasta eelarve, mille mahuks on 6,2 miljonit krooni.
Eelarves on hõlmatud erinevate töövaldkondade tegevus. Prioriteetsed töövaldkonnad ka 2005. aastal on meedia, haridustöö, religioonisotsioloogilised uuringud ja eluväärtustega tegelev töösuund. Töökoosoleku võõrustajaks oli sedapuhku Armeenia Apostlik Kirik.
Ühine magistriõpe
Haridustöö valdkonnas jätkub religiooniõpetuse õppematerjalide koostamine, samuti on plaanis alustada kirikutevahelist ühist religioonipedagoogika magistriõpet Usuteaduse Instituudi juures.
Aasta vältel viiakse koostöös Saar-Polliga lõpule sotsioloogiline uuring suhtumisest religiooniõpetusse üldhariduskoolis. Eluväärtuste töösuund jätkab 2005. aastal tegelemist raseduse katkestamist puudutava temaatikaga ning selleteemaliste seminaride korraldamist meditsiiniasutustele ja koolidele.
Lisaks sellele toetab Eesti Kirikute Nõukogu erinevaid kaplaniteenistusi ja Eesti Kirikute Noortenõukogu kaudu tehtavat noortetööd ning tegeleb oikumeenilise dialoogi ja oikumeeniliste projektidega.
Religiooniõpetuse ümarlaud
Päev hiljem oli Usuteaduse Instituudis koos Eesti Kirikute Nõukogu poolt kokku kutsutud VII religiooniõpetuse ümarlaud, mis kinnitas religiooniõpetuse-alase tegevuskava 2005. aastaks.
Uuenenud koosseisus ümarlaual osaleb 24 esindajat 18 erinevast organisatsioonist. Esindajad on seitsmest Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikust ning EKNi struktuurist, religiooniõpetuse õpetajaid koolitatavatest õppeasutustest ning teistest religiooniõpetusega seotud institutsioonidest.
Eesti Kirikute Nõukogu on seisukohal, et teadmised religioonist on usuvabaduse tagamise ning kultuuri mõistmise oluliseks eeltingimuseks multikultuurilises ja multireligioosses ühiskonnas. EKNi eesmärk on, et mittekonfessionaalne ja erinevaid maailma usundeid tutvustav religiooniõpetus oleks riikliku õppekava põhiaine ühe kursusena kõikides kooliastmetes.
Tauno Teder,
EKNi täitevsekretär