Projektitaotlusi Eesti Kirikute Nõukogule saab esitada 1. aprillini

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Eesti Kirikute Nõukogu korraline koosolek toimus teisipäeval, 19. veebruaril Tallinnas EAÕK kirikupea metropoliit Stefanuse residentsis.
Koosolekul räägiti EKNi ja Eesti Televisiooni koostööna eetrisse läinud saatesarja «Ajalik ja ajatu» 14 saatest, milles tutvustati Eesti erinevaid kirikuid, käsitleti konfessioonidevahelisi sarnasusi ja erinevusi ning tutvustati ristiusu ajalugu laiemas plaanis.
Räägiti oikumeenilisest projektist «Teeliste kirikud», mis nüüdseks on lõpusirgele jõudmas. Projekti eesmärgiks on kaardistada need Eesti kirikuelu ja -looga seotud paigad, mis võiksid huvi pakkuda nii välisturistidele kui ka kohalikele elanikele. Märtsi lõpuks loodetakse valmis saada tutvustav buklett ja samasisuline materjal Raadio 7 Interneti-leheküljel.
1. aprillini saab Eesti Kirikute Nõukogule esitada 2002. aasta oikumeenilisi projekte. Kõik projektitaotlused võetakse arutuse alla nõukogu koosolekul aprillis.
EK