PRAOSTKONNA UUDIS

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Valga praostkonna õpetajad kogunesid Otepääl
Pühapäeva, 30. septembri pärastlõunal kogunesid Valga praostkonna vaimulikud, töötegijad ja huvilised Otepää kirikumõisa konverentsile.
Asjalikkust andis kokkutulekule Valga praostkonna arengukava arutelu, mida juhtis projektijuht Juhani Jaeger. Selgitati näiteks, missugustes kogudustes ei ole pühapäevakooli; kas on vanadekodusid, kus vaimulikku ei käi; missuguses asustatud punktis puudub kirikutegevus või on see vähene. Praost Vallo Ehasalu kinnitab, et hea on, kui kiriku ees seisvatest küsimustest nõndamoodi rääkida saab, ent arvab arengukava moeasjaks.
Praost ütleb, et tema jaoks oli uudiseks seadusesäte, et vanadekodus peab töötama hingehoidja, kes võib vajadusel endale appi kutsuda vaimuliku.
Kõneainet pakkus ka pühapäevakooli teema. Praostkonnas tegutseb pühapäevakool Soome misjoniorganisatsiooni Kylväjä toetusel neljas koguduses: Otepääl, Nõos, Puhjas ja Rannus. Elva, Rõngu ja Sangaste koguduses on omal jõul hakkama saadud. Nüüd leiti, et praostkonna ülejäänud nelja koguduse (Hargla, Karula, Laatre ja Valga) pühapäevakooli töö tarbeks tuleks samuti õpetaja jaoks palk leida, õpetaja hooleks jääks lapsed kokku kutsuda, kogudus aga annaks ruumid. Välja käidi ka mõte, et tunde võiks pidada pärast koolipäeva lõppu, mitte ilmtingimata pühapäeval. 
Praost Vallo Ehasalu oli konverentsile kutsunud professor emeeritus Helmut Piirimäe, kes pidas ettekande teemal «Rootsi muinasusund ja üleminek kristlusele». Skandinaavia muinasusundist on päris palju teada, sest sellest on jäänud jälgi hilisemasse aega.
Kokkutulnud kuulsid, kuidas muinasusundilt mindi üle kristlikule usule ja missugused raskused kirikul ületada tuli. Üleminek võttis palju aega, sest osast tavadest ei tahetud loobuda. Iseloomulik oli, et Rootsis ei olnud kristlaste ja paganate vahel sõjalist kokkupõrget. Rootsis tunnetatakse nagu meilgi, et ristiusk tõi kokkukuuluvuse Euroopaga.
Kokkusaamine lõppes tublimate tunnustamisega: et praostkonna töötegijad ei ole pärast meie kiriku 90. aastapäeva kokku saanud, olid selleks puhuks määratud aukirjad üle andmata.
Järgmine praostkonna kokkusaamine on 6. novembril Nõos, kus kõneks kiriku arhitektuuri ja seal asuvat kunsti puudutav.

Rita Puidet