Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Porvoo uuringutealane võrgustik loodud

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

24.-26. veebruarini viibisid Tallinnas Porvoo ühendusega seotud kirikute, samuti eri ülikoolide ja uurimisasutuste esindajad.

Loodi rahvusvaheline võrgustik Porvoo Resesarch Network – PoReNe, mis koondab enda alla neid teadlasi, kelle uuringute huviorbiiti jäävad Porvoo deklaratsioon ja ühenduse tegevusega seotud alusdokumendid.

Loodud võrgustik peaks ettevõtmise ühe initsiaatori Tiit Pädami sõnul tooma ühte uurijad ja stipendiaadid, kes saavad valitud teemadel jagada oma teaduslikke leide, erilist tähelepanu soovitakse pöörata noortele teadlastele, et anda neile võimalus tutvustada oma töid.

Võrgustiku praktilist tööd hakkab koordineerima Oikumeeniline Instituut, mis asub Rootsis Sigtunas. Viieliikmeline juhtgrupp hakkab kokku saama kord aastas ning korraldab uurimisalaseid kohtumisi. Informatsiooni jagamiseks ja projektide tutvustamiseks kavatsetakse käivitada võrgustiku kodulehekülg.

Tallinnas kuulati kolme päeva jooksul ettekandeid ning tutvustati praegu käimasolevaid projekte.

Samal nädalal, 22. veebruaril leidis aset ka Porvoo ühenduse töökohtumine, kohaletulnute hulgas olid Eesti, Soome ja anglikaani kiriku esindajad, samuti kutsutud ELKRASi ja Ingeri kiriku esindajad.

Mari Paenurm