Politseikaplanaadi loomine alanud

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Politseikaplanaadi loomise mõte hakkab tasapisi tegudeni jõudma.

Kunagi kindlasti ajalooline foto esimesest politseikaplanite kursusest Eestis. Istuvad (vasakult): Keoki Awai, Tõnis Nõmmik, Charles R. Lorrain, Dan Nolta. Seisavad (vasakult): Christy Smith, peakaplanikandidaat Jaan Jaani, Ago Raun, Valdo Lust, Raivo Nikiforov (kaitseväekaplan), Indrek Kõiv, Roland Tõnisson, Eve Kruus, Vassili Marinov Bulgaariast. Foto erakogust

Kunagi kindlasti ajalooline foto esimesest politseikaplanite kursusest Eestis. Istuvad (vasakult): Keoki Awai, Tõnis Nõmmik, Charles R. Lorrain, Dan Nolta. Seisavad (vasakult): Christy Smith, peakaplanikandidaat Jaan Jaani, Ago Raun, Valdo Lust, Raivo Nikiforov (kaitseväekaplan), Indrek Kõiv, Roland Tõnisson, Eve Kruus, Vassili Marinov Bulgaariast. Foto erakogust

15. oktoobrist alates on kaplanikandidaadid kuuenädalasel kursusel Paikuse politseikoolis, et süveneda juba otseselt Eesti politsei töösse. Edasi järgneb kuus nädalat tegelikku politseitööd, sealhulgas käiakse ka tänavatel patrullimas.
Tulevased kaplanid said oma esimese koolituse oktoobri alguses, kui Tallinnas toimus politseiameti korraldusel politseikaplanite esimene orientatsioonikursus. Et kohapeal selle ala spetsialiste pole, siis oli tegu rahvusvahelise kursusega – lektorid tulid USAst. Lisaks oli üks kursant Bulgaariast. Kursuse juhendaja oli politseiameti nõunik teoloogiadoktor Tõnis Nõmmik, kel suured kogemused kaitseväekaplanaadi ellukutsumisel.
Lektorid pastor Keoki Awai, dr Charles R. Lorrain ja Dan Nolta tutvustasid osavõtjatele USA, Aafrika ja Euroopa politseikaplanite tööd ja väljaõpet. Vaatlejana oli kohal Christy Smith Iirimaalt. Räägiti sellest, millised on kaplani ülesanded. Näiteks õnnetuste korral teatab kaplan, et keegi on surma saanud. Kaplan tegeleb politseinike läbipõlemisjuhtudega õnnetustel, katastroofidel, enesetappude ennetamisega, nõustamisega jne. Töö on väga raske, kuid kaplan peab ka enda eest hoolitsema ja oskama teha oma tööd n-ö hädaolukorras.
Kaitseväe peakaplan emeeritus ja politseikaplanaadi ellukutsuja Tõnis Nõmmik ei väsi kordamast, et politseikaplani töö on suunatud ikka ja ainult politseinikele, politsei arestikambris viibijate hingehädadega tegelevad vanglakaplanid.
Tiiu Pikkur