Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskoplikul nõukogul oli rohkelt arutamist

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

20. märtsil toimunud piiskopliku nõukogu korralisel koosolekul ei otsustatud ära, millist teemat hakkab kandma järgmine, Issanda aasta 2013 EELKs.

Küsimuse aastateema fookustamisest järgmisel kalendriaastal tõstatas peapiiskop Andres Põder, kes kutsus praoste üles selle üle mõtlema ning järgmiseks nõukogu koosolekuks 22. mail oma ideega välja tulema. Kohapeal käivitunud mõttetalgutel sõeluti välja mitu ideed: pühapäev, usuaasta, peretöö. EELK teema-aasta kuulutab peapiiskop välja tavaliselt 1. advendil.
Eelmise aasta teemaks oli kiriku laulu- ja palveraamat ning enne seda keskenduti mitme aasta jooksul ristimise temaatikale.

Aruanded puudu
Piiskop Einar Soone võttis sõna päevakorrapunktis «Praostide ülesannetest aruandluse valguses», kus ta nentis, et kahetsusväärselt mitu kogudust ei ole veel esitanud kirikuvalitsusele oma koguduse aruannet. Kui koguduse vaimulik pole oma haldusala aruannet koostanud, ei saa seda teha ka praost praostkonna kohta. «Kõik tähtajad on ümber ja sinodihooaeg juba käib,» oli piiskop murelik.
Ülevaate usuteaduse instituudi arengust ning tulevikukujutlusest tegi rektor Ove Sander, kes toonitas kahte momenti rakenduskõrgkooli tulevikus. Rektorina peab ta oluliseks koostööd Tartu ülikooli usuteaduskonnaga ning võimalikku ühinemist Tartu teoloogia akadeemiaga.
Viimases küsimuses on koolid põhimõttelise nõusolekuni jõudnud ning ühinemine toimub eelduste kohaselt suvel 2013. Veel rääkis neljaks aastaks ametisse valitud rektor Sander võõrkeelse õppeprogrammi ideest.
Ingliskeelse õppekeskkonna loomine ühe programmi raames tooks kooli välisüliõpilasi, eeldatavasti ennekõike Lätist ja Venemaalt.
Tänavu novembrist tuleva aasta maini kestvast koguduste juhtorganite valimistest kõneles konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel. Ta tutvustas nõukogu liikmetele materjale, mis on üleval EELK kodulehel sisevõrgus, ning innustas praoste viima oma kogudustesse sõnum üleskutsega hakata otsima nõukogu liikmeteks sobilikke inimesi.
 
Kristuspäev tulekul
Eeloleva suve oikumeenilist suurüritust, 28. juulil Tallinna Lilleküla staadionil toimuvat Kristuspäeva tutvustas misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Kõneleja rõhutas vajadust täita staadion kristlastega, kes julgevad oma usku tunnistada. Tunnistusteenistusel peab jutluse assessor Joel Luhamets.
Arenguvestlustest kui praosti võimalusest saada adekvaatne ülevaade oma praostkonna vaimulike rõõmudest ja muredest rääkis enda positiivse kogemuse põhjal praost Jaan Tammsalu, kes kinnitas, et inimeste omavaheline suhtlemine on kõige tähtsam.
Nelja silma all toimuvaid arengu- ehk ametivestlusi, mis on oma olemuselt võrreldavad hingehoidliku vestlusega, ei protokollita. Tammsalu soovitas taolist meetodit soojalt oma kolleegidele.
Liina Raudvassar