Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskoplik nõukogu suurte arutelude keskel

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Möödunud teisipäeval kogunenud EELK piiskopliku nõukogu päevakorras oli mitmeid kirikuelus olulisi teemasid.
Nõukogu on võtnud fookusesse kiriku kaadriküsimused. Seekordsel kokkusaamisel tegi seadusandlikust raamistikust ülevaate piiskop Einar Soone. Ta tõi välja, kuidas vastavalt kirikuseadustikule on jaotatud vastutus ja reglementeeritud alluvussuhted. Käsitlus oli sissejuhatuseks edasisele põhjalikumale analüüsile.
Hulga tähelepanu leidis EELK ja E.E.L.K. (Välis-Eesti luterliku kiriku) ühinemislepingu eelnõu, mida tutvustas EELK peapiiskop Andres Põder. Vastavalt sellele lepingule on ühinenud kiriku ülemkarjaseks EELK peapiiskop. E.E.L.K. senine peapiiskop jätkab piiskopina. Aruandekohuslased ollakse peapiiskopi ees, suures osas aga tegutsetakse iseseivalt, samuti on väliseesti luterlikel kogudustel õigus kuuluda asukohamaa luterlikesse sinoditesse Koosviibimisel rõhutati ka, et kaks kirikut on olnud ühtsed ja nüüd püütakse ühtsust kinnitatada okupatsioonikohtu tagajärgede likvideerimisega.  
Haridusküsimustega tegelev assessor Ove Sander andis ülevaate eelnõust, millega valmistatakse ette jutlustajatele esitatavaid haridusnõudeid ja eksamineerimise korda.
Vastavalt veel töös olevale eelnõule peab ilmikjutlustajaks kandideerija olema kursis kogudusliku ja üldkirikliku eluga ning olema koguduse täiskogu liige. Samuti on vajalik läbida teatud ainemahus kursusi koostöös EELK Usuteaduse Instituudiga ning omandada jutlustaja litsents.   
Päevakorras olnud teemadega minnakse edasi ja need leiavad sügavamat arutelu ka piiskopliku nõukogu järgmisel kokkusaamisel, mis toimub 19. oktoobril.
Mari Paenurm