Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskoplik nõukogu otsustas aasta teema

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Piiskoplik nõukogu kinnitas EELK kandvaks teemaks 2013. ja järgneval aastal usu.
Kõneldi veel eesseisvatest suursündmustest, koguduste haldussuutlikkusest ja vaimulike teenistuslepingutest. Piiskopliku nõukogu kutsub kokku vähemalt kaks korda aastas peapiiskop Andres Põder.
Ettepanekuid aasta teemaks tuli palju. Väljavalituks osutus usuaasta teema, mida hakatakse tähistama aastail 2013–2014. Teema-aasta korraldamiseks moodustati komisjon, kuhu kuuluvad praostid Enn Auksmann ja Jaan Tammsalu ning usuteaduse instituudi ja kirikuvalitsuse esindajad.
Jagati informatsiooni lähenevatest ajaloolistest tähtpäevadest. 2017 tähistame reformatsiooni 500. ja EELK 100. aastapäeva ning aastal 2015 täitub 800 aastat päevast, mil paavst Innocentius III pühendas Liivimaa ja Eestimaa neitsi Maarjale. Toetati otsust panna kokku läbimõeldud tegevuskava, rakendades koostööd kirikuvalitsuse ja praostkondade ning koguduste vahel, samuti kaasates Tartu ülikooli, muuseume ja ministeeriume.
Illimar Toometi ettekanne puudutas koguduste haldussuutlikkust. «On kogudusi, mille vaimuliku elu madalseis paneb küsima, kas jätkamine iseseisva juriidilise isikuna on otstarbekas,» möönis ta mitme koguduse näitel. Toomet vaagis võimalusi, mida teha väikeste kahanevate koguduste puhul. Koguduse liitmisega seoses oskas ta nimetada nii ohte kui võimalusi. Ta rääkis ka teoreetilisest võimalusest, kui kogudus loobub tegutsemisest juriidilise isikuna, jätkates tegevust kirikuõiguslikus mõttes.
Kõneldi nendest vaimulikest, kes küll on sõlminud kirikuvalitsusega teenistuslepingu ja saavad selle alusel ka palka, ent ei toeta omalt poolt süsteemi, jättes tasumata kokkulepitud osa kirikukassasse. «Mõnel kogudusel on tekkinud väga suured võlgnevused, mis seab keskkassa raskesse olukorda oma kohustuse täitmisel palgatoetuse saajate ees,» selgitas Arho Tuhkru, lisades, et keskkassast vaimulikele toetuste maksmine eeldab vastutustundlikku käitumist ning solidaarset suhtumist.
Koosolekust võtsid osa piiskop Einar Soone, assessorid ja praostid, kaitseväe peakap­lan Taavi Laanepere, vaimulike konverentsi esindajana õpetajad Hedi Vilumaa ja Illimar Toomet ning konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru.
Eesti Kirik