Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peterburi Jaani kiriku taastamine taas päevakorral

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Vabariigi valitsuse 4. jaanuari istungil oli taas kõneks Peterburi Jaani kiriku ülesehitusega seonduv. Kiideti heaks sõlmida leping järgmiste aastate eelarve arvel kiriku renoveerimiseks 170 miljoni krooni ulatuses.

«Selle kiriku renoveerimine ja taaskasutusele võtmine on kultuuripoliitiliselt väga oluline ja ka väärikas samm,» kinnitas kultuuriminister Raivo Palmaru valitsuse ees, põhjendades päevakorrapunkti olulisust Peterburi Jaani kiriku suure kultuuriloolise väärtusega. (Vt Eesti Kirik nr 49, «Peterburi Jaani kirik renoveeritakse riigi eelarvest».)

Minister selgitas, et valitsus on juba korduvalt arutanud võimalust rekonstrueerida Peterburis asuv Jaani kirik ning on väljendanud selget valmisolekut eraldada selleks raha. Ent on ka probleeme, mille taha siiani ettevõtmine on takerdunud. Kui eelmise aasta kevadel võeti Venemaal vastu erastamist võimaldav seadus, siis tänaseni puudub rakendusakt, kuidas erastamisprotseduur idanaabrite juures reaalselt toimub.

Eesti valitsus otsustas kultuuriministeeriumi ettepanekul võtta teatud risk ning lubada kulutuuriministeeriumi hallataval Eesti Kontserdil sõlmida järgmiste aastate eelarve arvel koostööleping Jaani kogudusega Peterburis kirikuhoone renoveerimiseks ja haldamiseks 99 aastaks. Seda tingimusel, et on tagatud vara kuulumine kogudusele; kogudus aga tagab Eesti Kontserdile hoone kasutusõiguse ning renoveeritava vara kuulumise kogu lepingu kehtivuse aja. «Kuna ka Peterburi linn on väga huvitatud hoone renoveerimisest, siis on oluline anda kogudusel, kindlus ja tagatis, et ta saab linnaga läbi rääkida tõsise tegijana,» selgitas Palmaru.

Edasi saab Eesti Kontsert sõlmida lepingu osaühinguga Estconde-E kirikuhoone rekonstrueerimiseks 170 miljoni krooni ulatuses, mis kooskõlastatakse riigihangete seadusega. Vastavad volitused anti Eesti Kontserdi peadirektor Aivar Mäele, kes tunnistas Eesti Päevalehele: «Soodsa asupaigaga kiriku taastamine on vajalik ka seetõttu, et Peterburi uue arengukavaga tahetakse just sellest prestii˛sest linnaosast kujundada linna kultuurisüda. Peterburi Jaani kirik kui eesti kultuuritegelaste kontserdi-, näituse- ja teatripaik sobib sinna suurepäraselt.»

Juba on otsustatud, et Jaani kiriku oreli valmistab Saksa perefirma Orgelbau in Ostfriesland orelimeister Martin ter Haseborg. Sama orelimeister on valmistanud Pärnu Kontserdimaja, Eesti Muusikaakadeemia ja Tallinna Jaani kiriku kooriruumis asuva kontsertoreli ning restaureerib praegu kiriku vana orelit.

Liina Raudvassar