Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peapiiskop Põder kutsub meelsust näitama

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Justiitsministeeriumil on valminud mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni analüüs.
Ministeeriumi andmeil oli analüüsi peamiseks eesmärgiks fikseerida valitsev õiguslik ja sotsiaalne olukord mitteabielulist kooselu, sealhulgas nii eri- kui samasooliste isikute kooselu puudutava regulatsiooni osas.
Analüüsi raames käsitletakse mitteabielulise kooselu mõistet ja olemust, seost põhiõigustega, antakse ülevaade mitteabielulise kooselu regulatsioonivormidest ning selgitatakse sellise kooselu erinevad õiguslikud aspektid praeguses Eestis (sh näiteks pärimisõiguses, maksuõiguses ja üürisuhetes).
Justiitsministeerium ootab 1. detsembriks analüüsis toodud võimalike tegevussuundade ning teema edasise käsitlemise kohta konstruktiivseid ettepanekuid kõigilt asjast huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt. Ministeeriumi ametnikud on kohtunud ka geiühenduste esindajaga.
Oma ringkirjas on peapiiskop Andres Põder öelnud, et kirik ei peaks kindlasti nõustuma otsustega, mis devalveerivad, nõrgendavad ja hägustavad abieluinstitutsiooni. Ka partnerlusleping oleks samm selles suunas. Peapiiskop kavatseb konsistooriumi kaudu avaldada omapoolse seisukoha. Ta on selleks üles kutsunud ka kõiki kogudusi ja kristlikke organisatsioone.
Eestis elab kõigist täisealistest koos partneriga 51%, neist 80% on seaduslikus abielus. Viimasel kümnendil on abiellujate arv kasvanud, ehkki vabas kooselus elab üle 11% naistest ja 12% meestest. Materjalidega saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Mari Paenurm