Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Nõukogu peab oluliseks avalikke suhteid

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kirjastusnõukogu viimasel koosolekul
tehti konsistooriumile ettepanek moodustada avalikke suhteid korraldav organ ja
leida koosseisuväline inimene, kes tegeleks pressitööga.

27. novembrist jõustuva kirikuseadustiku
kohaselt haaravad ümberkorraldused ka kirikus seni tegutsevaid komisjone ja
nõukogusid, seega kirjastusnõukogu senistel alustel enam kokku tulema ei pea.
Teatud valdkonna küsimuste arutamiseks või üksiku ülesande täitmiseks moodustab
konsistoorium alalise või ajutise komisjoni. Konsistooriumi võimkonda kuulub
kiriku avalike suhete korraldamine.

Nõukogu liikmed kinnitasid viimase
e-koosoleku protokolli, millega otsustati selle aasta kirjastuspreemia saaja.
Preemiasaaja tehakse teatavaks uue kirikukogu esimesel istungil 29. novembril.

Misjonikeskuse töötegija Piret Riim andis
ülevaate Soome kiriku kommunikatsioonipäevadest, raadioajakirjanik ja
kirjastusnõukogu liige Meelis Süld kõneles KALME juhatuse istungist Odessas.
Meelis Süld kuulub KALME juhatusse EELK esindajana. Allakirjutanu andis
ülevaate Eesti Kiriku tegevusest kiriku misjonikäsu valguses.

Nõukogu esimees Tiit Salumäe, kes oli just
naasnud Peterburist sealsete luterlike kirikute ühiselt  nõupidamiselt, tutvustas ELKRASi trükiseid,
sh kalendrit, mille eeskujuks on olnud Eesti Kiriku kaheksandat aastat ilmuv
seinakalender.

Koosoleku lõpus avaldas Tiit Salumäe tänu
tehtud töö eest nõukogu liikmeile Sirje Semmile, Mihkel Kukele ja Meelis
Süllale.

Sirje Semm