Naiste jõud on ühendatud

Eesti Naisliidu 85. aastapäeva
tähistamise üritused lõppesid pühapäevasel jumalateenistusel Keila kirikus.

Naisliidu esinaine Siiri Oviir süütas
küünla ja asetas lillesülemi kiriku lõunaseinas paiknevale eesti naise
altarile. Käesoleva aasta mais Keila kirikus pühitsetud altar on pühendatud
eesti naisele, kes rasketel aegadel on hoidnud kirikut ja kaitsnud isamaad,
kannatanud ja raskustest püstipäi läbi läinud ning olnud ustav oma töös.

Jumalateenistusel teenisid õpetajad Jaan
Jaani ja Joel Siim, laulis koguduse koor, kes ühe laulu pühendas naisliidule.

Naisliit pidas laupäeval Rahvusraamatukogus
ettekandeseminari võimu ja otsustamise teemal. Õhtul oldi Siiri Oviiri kutsel
pidulikul vastuvõtul Kadrioru lossis.

1920. aastal II Eesti Naiskongressil moodustatud
Eesti Naisorganisatsioonide Liit kannab 1930. aastast Eesti Naisliidu nime.
Liit taastati pärast sunnitud tegevuspausi 13. mail 1989. aastal Tartus.
Naisliidu tegevuse eesmärgiks on tugevdada perekonda ja kanda rahvuslikke
ideaale, hoida emakeelt ja isamaad. Viimastel aastatel on naisliit korraldanud
aasta ema ja aasta isa valimisi, olnud mitme seaduseelnõu väljatöötamise
juures, julgustanud naisi osalema poliitikas, korraldanud heategevusmüüke ja
abistanud lastekodulapsi.

Eesti Naisliidu auliikmed on Marta
Johanson, Helmi Puur, Ülle-Marike Papp ja Juta Kuurmaa. Viimane neist,
93aastane proua Kuurmaa elab USAs ja on olnud naisliidu esinaine paguluses.

Sirje Semm