Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Möödunud õppeaasta oli edukas

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

17. septembril toimus Usuteaduse Instituudis nõukogu koosolek.
Instituudi rektor dr Randar Tasmuth esitas nõukogule aruande instituudi möödunud akadeemilise aasta 2007/2008 tegevusest, mille hindas väga edukaks. Põhjust rõõmustamiseks annab avatud doktoriõpe, rahvusvaheline koostöö teiste õppeasutustega, arenenud teadustöö. Suur edasiminek on toimunud ka täienduskoolituse vallas. Eriti õnnestunuks võib pidada käesoleval aastal toimunud kaplanitele suunatud koolitust.
Oktoobri alguses seisab instituudis ees magistrikavade rahvusvaheline akrediteerimine, milleks instituut on valmistanud ette põhjaliku eneseanalüüsi aruande.
Nõukogu kinnitas usuteaduskonna põhimääruse. Teaduskond on põhimääruse koostamisega tegelnud viimasel aastal, nüüd on tööga valmis saadud. Samuti arutasid nõukogu liikmed instituudi põhikirja ja arengukava üle ning täpsustasid eesmärke, mis on seotud instituudi koolituskavva lisandunud kristliku kultuuriloo ja diakoonia ning diakoonia korralduse magistriõppega.
Õppekorralduse vallas pöörati tähelepanu praktilises töös ilmnenud detailidele. Instituudis on praegu käsil üleminek ainekursustelt moodulõppele, mis on Euroopas levinud suund.
Järgmine instituudi nõukogu koosolek toimub 28. novembril.

Rita Puidet