Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Minister kiidab koostööd

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Märksõnad:  / Number:  /

Millist kiriku(te)ga seotud teemat jääte oma ametiajast rahvastikuministrina eriliselt meenutama?

Rahvastikuminister Riina Solman: Lahkuva valitsuse rahvastikuministrina on mul väga soe tunne mõeldes koostööle kirikutega. Kõige südantsoojendavam, et sain konfessioonideülest koostööd teha. 

29. aprillist 2019 ametisse astunud valitsuse üheks suurimaks ülesandeks sai võitlus koroonakriisiga, mille puhul olin kindlal seisukohal, et usuvabadus ei tohi kannatada. Ainult kirikujuhtide ja kogudustega heas koostöös oli võimalik pühakojad avatuks jätta ka kõige karmimate piirangute ajal. Enim energiat kuluski kriisiga tegelemisele ning eelmisel aastal riigieelarvelise toetuse kokkuleppimisele, mille tulemusena eraldas valitsus minu ettepanekul usuorganisatsioonidele riigieelarvest toetust 2 mln eurot. Saime kirikutele õla alla panna, et leevendada majanduslikke raskusi ja toetada koguduste rehabilitatsiooni, sotsiaalhoolekande ning laste ja noortega seotud tegevusi ja moodsate lahenduste võimaldamist ülekanneteks teenistustelt.

2020. a detsembris allkirjastasin riigi poolt koostöökokkuleppe Eesti Kirikute Nõukoguga. Selle eesmärk on tõsta ühiskonnas religioonialast teadlikkust ja tugevdada ühiskondlikku sidusust ning kogukondade, perekondade ja laste sotsiaalset turvalisust.

Oma peamiseks ülesandeks pidasin suhtumise muutust kirikutesse ja usklikesse, et me pikemas vaates saaksime lahti suhtumisest, et usklik olemine on midagi ebatavalist, äärmuslikku. Kirik on oluline osa meie ühiskonnast ja traditsioonist ning seda tuleb häbenemata tunnistada. 

Loodan, et kiriku ja riigi vaheline hea koostöö jätkub ka järgmise valitsuskoosseisuga ning me saame üle tervisekriisist, et kogu ühiskond taas avaneks. Samuti loodan, et kirikud annavad oma panuse ja suhtuvad positiivselt vaktsineerimisse, et koos teadlaste ja meedikutega antaks inimestele julgus ja soov kasutada seda õlekõrt, mis koroonaviirusest üle aitab saada.

Suur tänu toetuse ja ühise mõtlemise eest, lootust ja kindlat usku kõigile!