Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Metropoliit Ambrosius sai Püha Platoni ordeni

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Apostlik Õigeusu Kirik (EAÕK)
andis laupäeval üle Püha Platoni III järgu ordenid.

Ordeni andis laupäeval, märterpiiskop
Platoni mälestuspäeval Tallinna Issandamuutmise kirikus pärast liturgiat üle
metropoliit Stefanus. Helsingi õigeusu kiriku metropoliit Ambrosiusele anti
orden tema abi eest EAÕK taastamisel aastatel 1996–1999 ja kiriku toetamise
eest hilisemal perioodil.

Teine ordenisaaja oli Metsküla Issanda
Templisseviimise koguduse juhatuse aseesimees Olev Õun. Ordeni annetamisega
märgitakse Õuna ja tema perekonna panust koguduse tegevuse alalhoidmisel,
kirikuhoone remontimisel ja säilitamisel.

Püha Platoni orden antakse isikutele
tunnustuseks nende teenete eest Eesti Apostlikule Õigeusu Kirikule. Mullu said
ordeni Pille Lill, Indrek Pertelson, Rafael Hindrikus ja Heli Witting. Orden
asutati piiskop Platoni mälestuseks 1922. aastal. Märterpiiskop Platon (Paul
Kulbusch) mõrvati enamlaste poolt Tartus 14. jaanuaril 1919.

EK