Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Mandaat Matteuse evangeeliumist

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Stockholmis toimunud Rahvusvahelise Vanglakaplanite Assotsiatsiooni (IPCA) kuuenda ülemaailmse konverentsi teemaks oli «Unustatud inimesed».
IPCA kontekstis mõeldakse vange, kellega tööks on kaplanitel Piibli mandaat Matteuse evangeeliumist: «Ma olin vangis ja te tulite mind vaatama».
Konverentsil tähistati 25 aasta möödumist IPCA loomisest ning avaldati tänu IPCA asutajale, ka meil Eesti hästi tuntud kriminaaltöö õpetajale Pekka Viirrele Soomest. Uueks IPCA presidendiks vailiti Dwight Cuff Kanadast, kes vahetas välja Birgitta Wimbergi Rootsist.
Kohapeal moodustatud IPCA koor andis meeldejääva kontserdi. Sofia kirikus toimunud kontsert koosnes lauludest, mille Rootsi helilooja Stefan Säfsten oli seadnud USAs eluks ajaks vangi mõistetud Spoon Jacksoni luuletekstidele.
Eestit esindasid konverentsil vanglate ja arestimajade nõunik-peakaplan Johann-Christian Põder, arestimajade vanemkaplan Andrus Norak, Viru vangla vanemkaplan Ott Ojaperv, Murru vangla vanemkaplan Rein Käsk ja EELK diakooniatalituse juhataja Avo Üprus, kes juhatas õpituba «Restoratiivõigus ja eluaegne vanglakaristus».
Restoratiivõigus (eesti keelde tõlgitud ka kui taastav õigus) keskendub lepitusele ja tehtud kahju hüvitamisele. Järgitakse loodusrahvaste lepituspraktikaid, kus kogukonna esindajad viivad kokku kuriteo vahetud osapooled – kurjategija ja ohvri. Põhjustatud kahju püütakse lahendada kogukondlikul, mitte sedavõrd riiklikul tasandil.
Õpikoda «Restoratiivõigus Euroopas» tugines faktile, et restoratiivõiguslikud algatused on Põhja-Euroopa riikides muutunud oluliseks osaks valitsevast kriminaalpoliitikast.  
Rootsis tutvustatakse restoratiivõiguslikku lähenemist prokuröridele, et nad võiksid juba kohtuprotsessi ajal arvesse võtta, mida süüdistatav on jõudnud teha oma kuriteo heastamiseks. Kriminaalhooldusametnike jaoks on endise kinnipeetava lepitusele suunamine loogiliseks jätkuks kantud karistusele, mis aitab hooldusalusel oma eluga edasi minna.
Konverents täitis IPCA kodulehel sõnastatud eesmärgi: «Ühendada, julgustada ja varustada vanglakaplanite ülemaailmset võrgustikku selleks, et jagada Jumala armastust ja restoratiivõiguslikku lähenemist».
Andrus Norak,
arestimajade vanemkaplan