Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Luterlik Maailmaliit uuendab positsioone

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Enam kui sada seitsekümmend inimest üle kogu maailma osales 1.-7. septembrini Genfis (Šveits) toimunud Luterliku Maailmaliidu nõukogu koosolekul, mis toimus pealkirja all «Kokkukasvamine ja eraldumine».
Lisaks 49 nõukogu liikmele osalesid üritusel liikmeskirikute ja partnerorganisatsioonide esindajad, aga ka tõlgid, teised külalised, LMLi töötajad ning press.
Koosoleku seitsme päeva jooksul käsitleti LMLi tegevuse prioriteete ning kirikutevahelisi suhteid, aga ka maailmaprobleeme nagu aids ja terrorism.
LMLi nõukogu valis seitsmeaastaseks tööperioodiks taas peasekretäriks dr Ishmael Noko.
Liit laieneb

Luterliku Maailmaliidu uuteks liikmeteks võeti vastu kolm uut kirikut: Böömi vendade evangeelne kirik Tšehhist, kuhu kuulub 123 633 liiget; selle aasta mais ühinenud Hollandi protestantlik kirik 2,53 miljoni liikmega ja Ghana evangeelne luterlik kirik 26 000 liikmega. Sellega tõusis LML liikmeskirikute arv 138-le ning usklike arv liidus 65 miljonile.
«Teoloogia peab olema sotsiaalne praktika,» väitis Ekkehard Lagoda, Genfi saksakeelse koguduse õpetaja avajumalateenistuse jutluses. Ta viitas sellele, et pärast aastasadu sõdasid on Euroopa ometi rahumeelselt kokku kasvanud. Samas on «turukord» ebaterve eraldumise ja mittesolidaarse elu põhjuseks.
Tööviljakus oleneb prioriteetide järgimisest

Luterliku Maailmaliidu president Mark S. Hanson ütles oma kõnes, et me saame oma usus, mitte hirmus kokku kasvada. Rääkides probleemidest, juhtis ta tähelepanu, et mitte ainult aidsi-pandeemia ei ole totaalne haigus, aga ka valetamine, ülbus, kasusaamine ja võimukus. Hansoni arvates peavad kristlased aitama teisi ühiskonnaliikmeid ja teiste religioonide usklikke, kes kannatavad tagakiusu või rõhumise all.
Peter Stoll
, LMLi varahaldur andis ülevaate majandustegevusest ning kutsus liikmeskirikuid üles andma uusi ideid. «Prioriteedid tuleb paika panna,» manitses Stoll. Kokkuhoiureþiimist rääkides vihjas ta, et vähendada tuleb LMLi Genfi büroo kulusid või kolida büroo mujale.
LMLi üheks prioriteediks on pidada oikumeenilisi kõnelusi. Peasekretär Noko mainis, et lisaks dialoogile roomakatoliku kirikuga, mida illustreerib õigeksmõistuõpetuse allkirjastamise 5. aastapäeva tähistamine, on peetud viljakaid kõnelusi ortodoksi kirikuga.
Tegevus on laiapõhjaline

Mitu aastat on räägitud perekonna, inimestevaheliste suhete ja seksuaalküsimustega tegeleva töögrupi loomisest, mis seekord teostuseni jõudis. 8-liikmeline komisjon hakkab nõukogule tegema ettepanekuid liikmeskirikute edasistest tegevusplaanidest, sest peasekretär Noko sõnul on vaja leida nendes küsimustes ühine seisukoht. «Ükskõik kui raske see ka ei oleks,» ütles ta.
Nõukogu käsitles ka naisordinatsiooni küsimust, sest LMLil on liikmeid, kes on selle vastu. Noko toonitas, et naiste ordinatsioon ei saa olla liikmelisuse eeltingimus. Sama märkis ka president Hanson.
49liikmeline LMLi nõukogu juhib iga kuue aasta tagant toimuvate üldkoosolekute vahel maailmaliidu tööd. Käesolev nõukogu valiti 2003. a Winnipegis toimunud üldkoosolekul ning kohtub esimest korda. Nõukogus on president, varahaldur ning vaimulikud ja oma regiooni esindavad ilmikud. LMLis on praegu 138 liiget 77 maalt ühtekokku 65 miljoni liikmega. Üldse loetakse luterlasi maailmas olevat 66 miljonit.
EELK on Luterliku Maailmaliidu täieõiguslik liige alates 1963. aastast.
Kristel Neitsov