Luterlaste ja õigeusklike esimesed ametlikud kõnelused Eestis

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

18. aprillil kohtusid Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajad esimeseks ametlikuks õpetuskõneluseks EAÕK keskuses Tallinnas.

Kirikuid esindanud töörühmi juhtisid metropoliit Stefanos ja peapiiskop Andres Põder. Tööpäev algas hommikupalvusega, mille järel käsitleti teoloogilistes ettekannetes ja ühises arutelus teemat «Kristus kui kiriku alus». EAÕK poolt pidas ettekande prof dr arhimandriit Grigorios Papathomas, EELK-poolse ühisettekande pidasid dr Randar Tasmuth ja dr Arne Hiob.

EAÕK ja EELK kõnelused juhatati sisse möödunud aasta detsembris, kui töörühmad said kokku Usuteaduse Instituudis. Toona lepiti kokku, et edaspidi toimuvad kõnelused kaks korda aastas. Ülestõusmispühade-järgsel ajal arutatakse põhimõttelisemaid õpetusküsimusi, advendiaja kohtumisel on tähelepanu all sotsiaaleetilised ning praktilist koguduseelu ja vaimulikku teenimist puudutavad teemad.

Käivitunud kõneluste näol on sisuliselt tegemist esimeste ametlike kõnelustega luterlaste ja õigeusklike vahel Eesti ajaloos, vahendab sõnumit Anne Burghardt, EELK-poolse oikumeenilise töörühma sekretär.

Allikas: www.eelk.ee