Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lühiuudised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /


Tööjärg Tartu Maarja kirikus

Klassitsistliku tüüpprojekti number 35 alusel projekteeritud Tartu Maarja kiriku hoones on põrand kohati lahti võetud, et vaadata, millises olukorras on põrandaalune ja mis sealt leida võib. Kuna 1941. aasta pommitamise aegu kirik põles, nii et püsti jäid vaid hoone välisseinad, siis olulisi märke interjööris olnud asjadest leida ei loodeta. Küll on aga juba välja tulnud hulk põlenud klaasi.
Töid alustati seoses kiriku taastamise eskiisprojektiga, mille tegijaks on vastavalt lepingule OÜ KOKO Arhitektid. Projekteerimistööd on jaotatud etappidesse ning praegu käibki sisekujunduse eskiisprojekti lõplik viimistlus.
Et kogudusetöö praktilisi vajadusi arvestataks ka ruumide planeerimisel, siis on võimalik veel lähinädalatel koguduse töötegijail ja liikmeil koguduse kantselei lahtioleku aegadel oma ideid pakkuda.
Talgud kirikus toimuvad koos «Teeme ära!» selleaastase hoogtööga 5. mail algusega kell 10.


Vananevad vangid luubi all

Balti kriminaalpreventsiooni instituut (BKI) viis Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel läbi projekti «Graying Prisoners (Cellblock seniors)», mille raames koguti kinnipeetavate hinnanguid oma elukvaliteedile ja tervisele.
Projektis osales seitse riiki: Eesti, Soome, Läti, Leedu, Ungari, Venemaa ja Valgevene. Hinnangute saamiseks viidi läbi valik­intervjuud üle viiekümneaastaste kinnipeetavatega. Projekt algas jaanuaris 2011 ja lõppes konverentsiga «Vananevad vangid» Tallinnas. 
Esialgsetest tulemustest võib järeldada, et eakate kinnipeetavate osakaalu kasvades kasvavad ka ravi- ja hoolduskulud ning see suurendab koormust riigieelarvele. BKI asutaja Avo Üpruse sõnul kasvab eakate osakaal vanglapopulatsioonis, mida on omakorda vaja meeles pidada kriminaalpoliitiliste otsuste tegemisel.