Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lühiuudised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

krusta_baznicaSegadused Liepājas
Seoses naiste ordineerimise ametliku lõpetamisega Läti Evangeelses Luterlikus Kirikus (LELK) otsustas Liepāja Risti koguduse täiskogu LELKist välja astuda ja ühineda Välis-Läti luterliku kirikuga. Otsuse poolt hääletas 78% koosolekul osalenuist. LELKi tõlgenduse järgi ei lahkunud üldkirikust aga mitte kogudus, vaid selle liikmete enamik. Lahkulöönutel polevat niisiis mingit õigust Liepāja Risti koguduse varadele.
Seetõttu võttis LELK üle Risti kiriku (pildil) ja korraldab seal oma jumalateenistusi. LELKist lahkulöömise pooldajad eesotsas senise pastoriga peavad aga teenistusi kohalikus diakooniakeskuses. Risti kogudusse kuulus umbes 130 liiget ja see oli üks viiest luterlikust kogudusest Liepājas.

Kirikusse Pokémoni jahile
Maailmas on moeasjaks saanud nutitelefoniga mängitav mäng «Pokémon Go». Mängijad rändavad jalgsi ringi, et püüda telefoniekraanile ilmuvaid koletisi. Soomes ja mitmel pool mujal välismaal üritavad kogudused mängu ära kasutada, et meelitada usukaugeid inimesi nende kirikusse sisse astuma ja äratada neis huvi koguduse­elu vastu.
Mängijaid ei tervita aga sugugi mitte kõik kirikud. Nii esitas Moskva patriarhaadile alluv Viini õigeusu kogudus Austria ametivõimudele kaebuse Pokémoni jahtijate tungimise üle nende kirikusse. Selles rõhutatakse, et pühakoda võib kasutada ainult jumalateenistuslikel eesmärkidel.

Naisdiakonaadi komisjon
Paavst Franciscus otsustas luua erikomisjoni naiste diakoniametisse lubamise kaalumiseks. Komisjoni liikmeteks on seitse meest ja kuus naist ning selle ülesandeks on välja selgitada, millist rolli mängisid naised kogudustes kiriku ajaloo alguses.
Diakonid võivad roomakatoliku kirikus jutlustada ja mõningaid ametitalitusi läbi viia, kuid mitte missat pühitseda. Samas pole ette näha, et kirik muudaks oma eitavat suhtumist naiste preestriks ordineerimisse.