Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lühiuudised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Soome kiriku majanduslik olukord on paranenud
Kiriku teabekeskuse andmeil paranes 2013. aastal Soome luterliku kiriku majanduslik olukord võrreldes 2012. aastaga.
Olukorra paranemisele aitasid kaasa tegevuslaekumiste kasv ja tegevuskulude vähenemine. Samuti kasvas liikmemaksu laekumine 6,1%, olles 2013. aastal 1022 miljonit eurot võrreldes 2012. aasta 962 miljoni euroga.
Aasta jooksul koguti korjanduste teel 23 miljonit eurot, see summa oli 4% väiksem kui 2012. aastal.
Koguduste kulud jagunesid järgmiselt: laste- ja noortetööle 343 mlj eurot, kogudusetööle 293 mlj, teenustele 141 mlj, surnuaedade hooldusele 107 mlj, muusikatööle 57,8 mlj, misjonile ja rahvusvahelisele tööle 48,7 mlj, kommunikatsioonitööle 41,5 mlj, rahvastikuregistri ja kirikuraamatute haldamisele 22 mlj.

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 30. september
Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu, et varasematel aastatel esitatud taotlused selles voorus ei osale.
Seega kõik, kes soovivad 2015. aasta pühakodade programmi eelarve taotlusvoorus osaleda, peavad esitama tingimata uue taotluse.
Taotlus tuleb esitada muinsuskaitseametile (digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@muinas.ee või aadressil Uus 18, Tallinn 10111). Taotluse kohustuslik blankett asub aadressil http://www.muinas.ee/puhakoda.
Juhises rõhutatakse, et taotluse juures peab olema vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist. Taotluse rahuldamise korral on oluline, et töid saaks hakata tegema hinnapakkumise järgi, mis oli aluseks toetuse määramisel.
Need, kes taotlevad programmist toetust üle 10 000 euro, peavad lisama ka halduskava ning projektdokumentatsiooni koostamise taotluste puhul ka investeeringukava.
Võimalusel oleks mõistlik taotlusele lisada ka mõni värske foto, eriti just avariilisest kohast, mille remondiks või restaureerimiseks toetust taotletakse.
Ajakohased fotod on oluline informatiivne materjal, mis on abiks toetusotsuste langetamisel. Lisainfo on kättesaadav muinsuskaitseameti kodulehelt.