Liikmete andmed jõuavad serverisse

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Töökoosolekule kogunesid konsistooriumi
infotehnoloogia komisjon ja tunnustamise töörühm.

21. märtsil kogunenud infotehnoloogia
komisjon täpsustas Koguja programmiga seonduvat, eelkõige selle
kasutuselevõttu. Komisjoni esimehe Tiit Salumäe sõnul otsustati, et lähikuudel
hakatakse kolme pilootkogudusega programmi testima. Komisjon valis nendeks
kogudusteks Tartu Pauluse, Haapsalu Püha Johannese ja Jõelähtme.

Koguja on üldkiriklik infosüsteem, mille
kavandamine algas juba 2001. a ja see hõlmab koguduste liikmeskonna
arvepidamist ja meetrikaraamatuid. Süsteem peab olema turvaline, tagades
kirikuliikmete isikuandmete kaitse, nii et esitatud andmed ei lekiks ega
häviks. Iga andmetele ligipääsev isik saab vaadata või täiendada ainult oma
koguduse andmeid.

Tiit Salumäe sõnul on terve rida kogudusi
teatanud oma soovist Kogujaga ühineda ja tasunud liitumistasu. Kõigil neil
kogudustel peaks olema võimalik Kogujat kasutama hakata selle aasta jooksul.

22. märtsil kogunes möödunud aastal
moodustatud ja oma viiendat koosolekut pidanud tunnustamise töörühm. Hinnati
hetkeolukorda, kui emeriitpraost Esra Rahulale on kätte antud esimene EELK
elutöö preemia koos teenetemärgiga. Töörühma esimehe Tiit Salumäe sõnul on
tehtud ettepanek vaadata veel kord läbi teenetemärgi statuut ja teha selles
mõningad muudatused. Töörühm esitab statuudi konsistooriumile.

Koosolekul tehti ettepanek moodustada
arhiiviüksus, et hoida tunnistuste koopiaid, aga ka fotosid autasude
üleandmisest. Praost Jüri Vallsalul paluti muretseda konsistooriumile fotod
juba aset leidnud autasutamisest.

Komisjon tegi ettepaneku anda järgmised
teenetemärgid üle Kirikukogu kevadistungjärgul Põltsamaal, see puudutab
teenetemärkide üleandmist vastavalt statuudile. Ettepaneku peab kinnitama
konsistoorium.

Koosolekul otsustati panna kõigile
südamele, et endiselt oodatakse kavandeid lipu, vapi ja logo konkursile ning
taotlusi autasude omistamiseks.

Rita Puidet