Läkitus ajalehe Eesti Kirik taasilmumise 20. aastapäevaks

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Austatud kaaskristlased!
4. märsil 20 aastat tagasi hakkas taas ilmuma meie kiriku häälekandja Eesti Kirik. Seoses sellega kutsun teid üles pühendama käesolev kuu ajalehele Eesti Kirik, et lehte tutvustada, toetada ja selle hea käekäigu eest palvetada.  
Kirikuleht on osa kiriku vaimulikust vereringest, mille kaudu Jumala sõna ulatub väga paljudeni ning mis toob sõnumeid kaaskristlaste, koguduste ja üldkiriku elust, andes eeskuju, äratades häid mõtteid ja tehes meid vaimselt rikkamaks.
Ainukese kristliku nädalalehena Eestis on Eesti Kirik oluline märk ja sõnum kogu ühiskonnale. Mõneti on ta meie kõigi hääleks ja tööriistaks Kristuse tunnistamisel. Kostku see hääl kaugele, olgu kaunis, ühendav ja ülendav.
Ajaleht on välja kuulutanud sünnipäevakuu soodustellimuse. Kasutagem seda ise, soovitagem sõpradele või tehkem kellelegi ilus kingitus aastatellimuse näol.
Palmipuudepühal, 28. märtsil võiksime leida võimaluse korjanduse korraldamiseks Eesti Kiriku heaks. Igaüks saab lehte toetada ka otseannetusega.
Olgem tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile võimaluse oma kirikulehte välja anda ja levitada. Õnnistagu ta toimetust, kõiki kaastöölisi ja iga lehenumbrit! Õnnistagu ta Eesti Kirikut ja selle läbi meie kirikut ja rahvast!

Andres Põder,
peapiiskop