Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lahtiste uste päev tõi õpihimulised instituuti

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Eesti vanim erakõrgkool EELK Usuteaduse Instituut pakub head teoloogilist, muusikalist ja pedagoogilist haridust.
Õppetöö toimub Tallinna vanalinnas asuvas remonditud 14. sajandist pärit hoones, kus lisaks õpperuumidele on mahukas raamatukogu, hospiits, arvutiklass ja kabel.
Instituudi lahtiste uste päeval 10. mail tutvustasid õppimisvõimalusi rektor mag Tiit Pädam, usuteaduskonna dekaan lic theol Randar Tasmuth, pastoraalseminari juhataja mag Ove Sander, kirikumuusika osakonna juhataja Kersti Tarve, religioonipedagoogika projektijuht Kerstin Kask jt.
Vaimulikke ja muusikuid
Instituudi peamine ülesanne on koolitada EELKle tulevasi kirikuõpetajaid, kirikumuusikuid ja koguduse töötegijaid, õppida saab religiooniõpetuse õpetajaks.
Tiit Pädam rõhutas, et maailm ja muutunud väärtushinnangud suurendavad kooli rolli ühiskonnas. Usuteaduskonda toimub vastuvõtt paaritutel aastatel 4aastasesse bakalaureuseõppesse ja paarisaastatel 3aastasesse diplomiõppesse. Sisseastumiskatsete hulka kuulub Piibli ja katekismuse tundmine, kirjutada tuleb kirjand ja teha läbi kutsesobivuse vestlus.
Kirikumuusika osakond korraldab üheaastast eelkursust, kus õpitakse süvendatult orelit, klaverit, solfedžot, hääleseadet jm. D-kursus kestab kaks aastat, lõpetaja saab taotleda kirikumuusiku D-kategooriat. Õppuril peab olema lisaks keskharidusele lastemuusikakooli haridus. C-kursus kestab neli aastat ja lõpetaja saab taotleda kirikumuusiku C-kategooriat. Eelduseks on D-kursuse läbimine.
Kirikumuusikutele korraldatakse täiendkoolitust, võtta saab üksikuid aineid, mis on vastavuses osakonna ainepunktide süsteemiga. Muusikaosakonda võetakse vastu igal aastal, õppimine on tasuline. Osakond on taasavatud eelmise aasta sügisest.
Heas koostöös
Religioonipedagoogika-alane õpe hõlmab üldise teoloogia kursust, mille 1,5aastase programmi läbinud pedagoogilise haridusega inimesed saavad üldhariduskooli religiooniõpetaja kutse. Kõrgharidusega teoloogidele korraldatakse üheaastasi kursusi, mille lõpetamisel saadakse religiooniõpetuse õpetaja kutse.
Kõik tulevased EELK vaimulikud (ka TÜ usuteaduskonna lõpetanud) peavad vähemalt ühe aasta instituudis õppima: läbima pastoraalseminari kursuse, kus juhataja Ove Sanderi sõnul kujundatakse teadmiste kõrval oskusi ja kasvatakse vaimulikult. Õppimise ajal makstakse stipendiumi.
Instituut teeb tihedat koostööd ülikooli usuteaduskonnaga. EELK, instituut ja TÜ usuteaduskond on sõlminud lepingu.
Õppetöö toimub instituudis sessiooniti, maht vastab päevase õppevormi mahule, palju tööd tuleb siiski teha iseseisvalt. Tudengitele on abiks raamatukogu, mis on Eestis üks mahukam usuteadusliku kirjanduse osas.
Sellel aastal algab dokumentide vastuvõtt usuteaduskonna diplomiõppesse 22. juulil, sisseastumiseksamid on 15. ja 16. augustil. Kirikumuusikaosakonnas on dokumentide vastuvõtt 12.–26. augustini, sisseastumiskatsed on 28. augustil. Lähemat infot saab telefonidel 0 644 9579 ja 0 644 4210 või kohapeal. Tasub vaadata ka EELK koduleheküljele www.eelk.ee .
Tiiu Pikkur