Külalised jagavad Kärus kinnitust

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Käru kogudus tähistab 21.–28. augustini kestva kuulutusnädalaga kiriku 145. aastapäeva ja ootab abi katuse remondiks.Koguduse õpetaja Andres Tšumakov ütles Eesti Kirikule, et tal tekkis seoses kiriku aastapäevaga mõte korraldada kuulutusnädal ja kutsuda Kärusse jutlustama need õpetajad, kes on Käruga otseselt seotud või selle paigaga kokku puutunud.
Nii jagavad Kärus nädala jooksul jumalasõna vaimulikud Kalle Mesila, Sulev Sova, sealse kunagise jutlustaja Karl Reinaru poeg Leevi Reinaru, Marko Tiitus, Illimar Toomet ja Enno Tanilas. Lisaks sellele, et kuulutusnädalaga Jumalat tänada, end ümbruskonnale nähtavamaks teha, kinnitab kogudus sellega ka oma usku.
Umbes 100 annetajaliikmega koguduse armas, 1860. aastal valminud lihtsa ja omalaadse puukiriku katus on lagunenud ja laseb vihma läbi. Väiksemagi tuulega lendavad õpetaja sõnul 1960. aastal paigaldatud sindelkatusest sindlid välja, sissenõrguv vihm mõjub halvasti aga kogu puithoonele.
Kogudus on mitu aastat oma murele lahendust otsinud: rääkinud muinsuskaitsetöötajatega, teinud kohapeal korjandust, pöördunud sõprade, ettevõtjate ja eri maade saatkondade jt poole. Koguduseliikmed on kogunud umbes 100 000, hinnanguliselt läheks aga katusevahetus maksma 320 000 krooni.
Kogudus plaanis koguni müüa osa endale kuuluvast 38 hektarist metsamaast, ent konsistoorium ei kiitnud metsamüüki heaks. Eks see ju põhimõtteliselt õige ole, aga kirikuhoone on kogudusele armas ja õpetajale oluline.
Vald ei ole kogudust toetuseta jätnud, abi saadakse õpetaja sõnul olulisel määral: hoitakse ümbrus korras ja toetatakse rahaliselt. Ühtlasi vallavanema ametit täitev Tšumakov ütles olukorda hinnates: «Minu jaoks on oluline terve Käru kogukond ja ma näen neid nappe võimalusi, mis meil on.» Nii on kogudus ise aktiivne olnud.
Kogudus on tellinud katuse seisukorrast ekspertiisi, lähiajal valmib tänu Muinsuskaitseametile uue katuse projekt, aga kõik on alles algusjärgus, katus aga laguneb silmnähtavalt. Kogudus oleks tänulik kõigile lahketele inimestele, kes toetaksid rahaliselt uue katuse ehitust. Annetada saab Hansapanka arvelduskontole 1120135016.