Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kuidas teha koos asju paremaks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Viimsi nõupidamine tõi selgust valla ja kiriku ühistest huvidest.  Tiiu Pikkur

Ehkki Põhja-Harju kolme valla – Viimsi, Rae ja Jõelähtme koostöö oma kirikutega toimib, saab seda sisukamaks muuta, tõdeti Viimsis toimunud kohaliku omavalitsuse ja kiriku esindajate nõupidamisel.

Eesti Kirikute Nõukogus käivitunud piirkondlike ümarlaudade ja kohtumiste programmi «Ühine vastutus» tutvustas EELK diakooniatalituse juhataja, EKNi arendusjuht Avo Üprus.

Vald toetab kirikut
Viimsi vallal on pikk traditsioon oma viie kiriku toetamisel. Abivallavanema Jan Trei sõnul antakse rotatsiooni korras aastas ühele kogudusele investeeringutoetust. Sel aastal toetati Randvere kogudust, sest ees seisab Randvere kiriku 160. aastapäev ja orel saab saja-aastaseks. Tegevustoetust jagub kõigile kogudustele.
Jõelähtme abivallavanem Priit Põldma ütles, et vald annab Jõelähtme kogudusele tegevustoetust aastas 2600–3000 eurot. Peale selle on koguduse projekte rahastatud, näiteks põranda remonti ja maakütte sisseviimist, kirik sai uued vitraažaknad jne. Projekteerimisel on keskuse Meele Vald loomine, kus ka sotsiaalabi andmisega tegelema hakatakse.
Rae valda kuulub Jüri kirik, mida vald ka jõudumööda toetab. Abivallavanem Mart Võrklaeva sõnul on abistatud kiriku remondi tegemisel, kirikuaeda korrastatud jm. Kuid toetust saavad ka nn pehmed projektid, mis inimestele suunatud.

Kirik kaasata arenguplaani
Avo Üprus ütles, et riigi tasemel koostöö on näiteks kap­laniteenistused, kus kirik on riigiga ühises vastutuses. Rääkides omavalitsustest rõhutas Üprus, et ollakse enamasti endale teadvustanud, et kirikuhooned, sõltumata sellest, kelle bilansis nad on, kuuluvad ikka rahvale ja vastutus nende püsimise eest on nii kogudustel kui omavalitsustel. «Nii EKNi kui regionaalministri ja minu seisukoht, kuidas teha koos asju paremaks, on need läbi arutada,» selgitas Üprus.
Kogudused võiks vallalt küsida, mida nad saaksid teha. Näiteks kogukonnapäevi peaks rohkem seostama kirikuga. Kogudused peaks olema kaasatud kohaliku arenguplaani koostamisse, mõeldes üheskoos oma piirkonna huvidele. Kirik saaks osutada mitmesuguseid teenuseid. Eeskujuks saab tuua Kuressaare, Valga, Tartu Pauluse, Tallinna Peeteli, Räpina, Nõmme Rahu kogudust ja diakooniahaiglat, kus avalikke teenuseid edukalt osutatakse.
Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras ütles, et neil on populaarne isa-lapse koostegevus. Paljud lapsed elavad isast lahus ja selline tegevus on üks viis neid ühendada. Isa-lapse matku korraldatakse vabakoguduses kord kuus.
Viimsi Jaakobi koguduse ja vallavolikogu liige Mari-Ann Kelam rõhutas, et vaja on ühised huvid välja selgitada, alustades väikestest asjadest.
Nõupidamisel otsustati kutsuda augustis kokku kogu Harjumaa omavalitsuste ja koguduste ümarlaud.
Tiiu Pikkur

Viimsi valla kirikud
Viimsi Püha Jaakobi
Randvere
Naissaare
Prangli kabel
Rohuneeme kabel
Viimsi vabakoguduse
Rae valla kirik
Jüri
Jõelähtme valla kirik
Jõelähtme