Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kuidas saada ülevaadet EELK kirjastustegevusest?

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK avalike suhete komisjon on kahel korral käsitlenud teemat, kuidas omada ülevaadet trükistest, mis kirikus välja antakse.

Tegime seda läinud aasta 30. mail ja 22. novembril. Koosoleku protokollid kinnitati konsistooriumi koosolekul ja seega on neil koosolekuil sõnastatud otsused justkui täidesaatmisele määratud. Kuna tihti on koosolekul sündinud otsustega nii, et need jäävadki paberile (kaasajal arvutivõrku), siis tahan komisjoni sekretärina sellest leheveergudel veel kord kõnelda. Ehk hakkavad asjad liikuma.

Info ühes kohas
Läinud aasta maikuus püüdsime saada ülevaadet EELK kirjastustegevusest ja küsisime ka suurematelt kristlikelt kirjastajatelt ja müüjatelt nende plaanide kohta. Vastu võeti üheksapunktiline otsus. Mitu otsust on täidetavad vaid konsistooriumi edasise tegevuse ja otsusena, aga mitmes saavad kõik kirjastusega tegelevad institutsioonid kaasa lüüa.
Novembris pidime avalike suhete komisjoni koosolekul tõdema, et meist endistki olenevad otsused on kahjuks jäänud täitmata. Alustuseks raputan tuhka oma pähe.
Eesti Kirikul paluti mõelda võimalusele tekitada virtuaalne kirjastusinfokeskus. Sinna saaksid edaspidi – kui keskkond saab loodud – kõik kiriklikud struktuurid, sh kogudused üles panna teate ilmunud trükise kohta. Toimetus oli suvel aktiivselt tegev kodulehe uuendamisega ning muud ülesanded said kõrvale lükatud. Nüüd on aeg virtuaalse keskuse loomisele mõelda.
Alustuseks piisaks ehk sellestki, kui toimetusse laekuks info kõigi ilmunud trükiste kohta nii kogudustelt, asutustelt kui ka üksiktegijatelt. Siinkohal pean ma tänama kõiki neid, kes on seda aastaid teinud nagu Rapla, Haapsalu, Narva, Kaarli ja Los Angelese kogudus, misjonikeskus jmt. Esimesel võimalusel tutvustame neid trükiseid ajalehes, aga tulevikus püüame mõelda ka virtuaalse keskuse loomisele. Iga hea nõuanne ja miks mitte ka reaalne abi virtuaalkeskuse loomiseks on teretulnud.
Sammuke lähemale tegudele oleks see, kui toimetusse laekuks info ilmunud trükiste kohta nii paberkandjal kui ka meilitsi.

Trükis raamatukokku
Avalike suhete komisjon pidas vajalikuks, et kõigist EELKs välja antud trükistest jääks jälg avalikku raamatukogusse. Ja kiriku puhul saab selleks olema kindlasti kõige paremini varustatud ja suurima kasutusega usuteaduse instituudi raamatukogu. Koosoleku otsusega tehti usuteaduse instituudile ettepanek kohustuda säilitama sundeksemplar kõigist kristlikest väljaannetest. Kuidas ja kas see realiseerub, sõltub juba instituudi juhtkonnast ja raamatukogu võimalustest.
Selle otsuse langetamisel võtsime mõõtu samamoodi toimivast süsteemist riigis, kus kõigil kirjastajatel lasub sund­eksemplari rahvusraamatukogule saatmise kohustus.
Kui 2001. aastal korraldasime Eesti raamatu aasta raames koguduste raamatukogude ülevaatuse, olime siiralt rõõmsad, et raamatukogusid on nii rohkesti. Aga milline on olukord koguduste raamatukogudega praegu? Lehelugejate suvise reisi ajal saime teada, et Paldiski kirikus on oma raamatunurk, kust saab ka laenutada. Aga mujal? Andke teada. Ehk saaksite isegi kirjutada sellest Eesti Kirikus ja oma kogemusi jagada.
Komisjoni üks pädevusi on anda nõusolek kasutada erinevates trükistes, lauluraamatuis, matuselaululehtedel jm laule «Kiriku laulu- ja palveraamatust» (1991). Nõusolek on igale küsijale antud. Kahjuks tuleb mõnikord menetleda rikkumisi, kus KLPRis leiduvaid laule on küsimata nt matuselaululehtedel tiražeeritud (pakutud ka teistele kogudustele müüa) ning seda käsitleb komisjon kindlalt autoriõiguse rikkumisena. Niisiis: lihtsam on luba küsida, kui hiljem autoriõiguse rikkumisest aru anda.
Sirje Semm