Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kristuse kirik või rahva kirik?

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Palmipuudepüha nädalavahetusel, 4. ja 5. aprillil kogunes hulk Soome luterlasi Kiukaise kirikusse, et pidada traditsioonilisi Pauluse sinodi kirikupäevi.
Teema «Üks, püha, katoolne – Kristuse või rahva kirik?» oli kantud murest Soome kiriku tänase ja homse päeva pärast. Esimeses peaettekandes andis dr Martti Arkkila lühikese ülevaate viimase poolsajandi jooksul Soome kirikus ja Helsingi ülikoolis toimunud teoloogilisest pöördest. Järk-järgult on klassikaline ristiusk välja tõrjutud ning kehtestatud liberaalne jumalakäsitlus. Jumala ilmutuse asemel on usu normiks seatud inimlikud arusaamad.
Teise peaettekande pidanud Kemijärvi koguduse õpetaja Lasse Marjokorpi tõi kurbusega esile, et pühakirjale ustavaks jäävatele kiriku töötegijatele avaldatakse survet töölt lahkumiseks. Paar aastat tagasi tunnistas kohus kaks Hyvinkää koguduse vabatahtlikku töötegijat nn diskrimineerimise tõttu kurjategijaks. Kuu aega tagasi vallandati samal põhjusel Langinkoski koguduse kaks töötegijat.
Mitmed vaimulikud on kogudusetööst vabatahtlikult loobunud, et vältida vaimulikuõiguste äravõtmist. Viimaseks kurvaks uudiseks on piiskoppide konverentsi töörühma seisukohavõtt, milles peeti võimalikuks homoseksuaalsetele paaridele palvuse korraldamist. Marjokorpi julgustas Jumala sõnale ustavaid koguduseliikmeid koonduma jumalateenistuslikesse ühendustesse, et pidada apostlikule korrale vastavaid jumalateenistusi.
Olulisimaks väliskülaliseks oli Läti kiriku piiskop Pāvils Brūvers, kes pidas jumalateenistusel jutluse ning andis hilisemas kõnes ülevaate Läti kirikus toimuvast. Piiskop Brūvers jagas kohalolijatega oma rõõmu Läti kiriku liikmeskonna kasvu pärast. Kiriku arengu olulisteks eeldusteks on ilmik­evangelistide süstemaatiline ettevalmistus ning vaimulike hingehoid.
Pea igal nädalavahetusel külastavad piiskopid oma piiskopkonna kogudusi, pühendades laupäeva hingehoidlikule vestlusele vaimulikuga ning pühapäeva ühisele jumalateenistusele kogudusega. Hiljuti rakendatud palgakassa võimaldab vaimulikel keskenduda ainult kogudusetööle. Vaimulike hingehoiuks on rajatud retriidikeskus ning neil on kohustus käia kord aastas erapihil ning osaleda retriidil. Kiriku kõrgkoolina tegutseva Luteri Akadeemia jaoks soovitakse ehitada parema ligipääsuga hoone väljaspool Riiat.
Augsburgi Usutunnistuse Seltsi esindajatena kutsuti Eestist kirikupäevadest osa võtma õpetajad Illimar Toomet ja Tauno Toompuu, kes viisid läbi paneelvestluse teemal «Mida ateismi aeg kirikule õpetas?». Arutelus kerkis esile, et ka pinnapealse materialismi laiutades vajavad inimesed südant puudutavat sõna.
Teistes paneelvestlustes räägiti kristlaste tagakiusamisest islamimaailmas ning võimalikest ühiskondlikest piirangutest kristlikule usule. Tauno Toompuu kõne konverentsi lõpus juhtis tähelepanu usu «oluliste» ja «vähem oluliste» küsimuste tihedale seosele. Loobumised nn pisiasjades viivad vältimatult taganemiseni usust tervikuna.
Pauluse sinod on 1976. aastal asutatud Soome kiriku liikmete ühendus, mille eesmärgiks on seista usu puhtuse eest. Vt www.paavalinsynodi.net.

Illimar Toomet