Korrastav vaikimine

Läänemaal Tuuru külas Altmõisa külalistemajas viljeleti vaimulikke harjutusi. Nädalaks ajaks vaikima ja mediteerima kogunesid huvilised juba neljateistkümnendat korda. Juhendajaks oli psühhoterapeut dr Wunibald Müller Saksamaalt.

Johannes Esto Ühingu töötaja Meeli Lokk on nendest nädalatest osa võtnud algusest peale. Kui paar aastat vahele jäi, tundus talle, et augustikuised kohtumised on olulised ja neist osasaamine sisemiselt vajalik. «Vaikimine ja mõtlemine korrastab sisemiselt,» võttis ta kokku kõige olulisema.

Kirju ajalugu ühendab

Lokk rääkis harjutusnädalate algusest: «Esimestel kordadel kohtusime Otepääl ja Pühajärve ääres telklaagris.» Mõne aasta pärast ostis Saksamaal paiknev Vörderverein Johannes Esto Zentrum Läänemaal mere ääres tükikese maad ja vana talumaja ning hakkas ehitama koolituskeskust.

Ehitusperioodil toimusid harjutusnädalad jesuiit Christoph Wrembeki juhatusel järjekindlalt edasi, osalejad elasid talumaja õuel ikka telkides. Viimasel paaril aastal on vaikijad kogunenud juba uues majas.

Wrembek nimetas, et Ridalas on jesuiidid tegutsenud juba sajandeid. Kohalike luterlastega on hea koostöö – Altmõisa külalistemaja nurgakivi panekul osales ka tollane Ridala pastor Peeter Paenurm. Lisaks tegeleb üks Vördervereini tütarfirma Läänemaal põllumajanduse edendamisega.

Üks vaimulike harjutuste nädala Eesti-poolne korraldaja Urmas Tamm tõi välja osalejate oikumeenilise tausta. «Siin on nii luterlasi, nelipühilasi, baptiste, õigeusklikke kui ka loomulikult katoliiklasi,» märkis ta. Osalejate hulgas on tema sõnul olnud ka mitteusklikke, kes on aga tänu harjutuste nädalal kogetule jõudnud kiriku rüppe.

Järelemõtlemine parandab

Seitse päeva vaikimist ja mõtlemist näevad kõik sarnased välja: hommikul ühine teematutvustus ning siis eraviisilised vestlused. Päeval on aeg isiklikuks mõtluseks ning päeva teisel poolel toimub veel üks eraviisiline vestlus. Kokku saadakse söögi- ja palvusaegadeks. Välja arvatud vestluste ajal vaikitakse kogu aeg.

Algselt olid vaimulikud harjutused, mille mõiste võttis esimesena kasutusele Loyola Ignatius, mõtisklused piibli kirjakohtade üle. Vaikimisnädalaid aastaid juhtinud munk Christoph Wrembek nimetas, et ta on ilmselt ainus, kes on Eestis päris ignaatsiuslikke vaimulikke harjutusi läbi viinud.

Praegu mõtiskletakse vaimulike harjutuste sessioonidel ka psühholoogiliste ja teraapiliste probleemide üle, nii oli see ka sellel aastal Läänemaal. Esimest korda Eestis viibinud dr Wunibald Müllerile oli see kogemus omalaadne. Viisteist aastat nõustamiskeskuse tööd juhtinud ning sadu vaimulike harjutuste päevi läbi viinud psühholoogiadoktorile oli huvitav jälgida eestlaste religioossust.

«Mulle tundub, et väline aspekt on siin palju olulisem kui näiteks Saksamaal,» rääkis ta, kuid lisas, et inimesed tunnetavad ka pühadust siin hoopis teisiti.