Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koroonakriisi mõjust kõrgkoolidele

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Üliõpilased kohtuvad eriseminaril MPEÕK Tartu Püha Jüri kirikus ülempreester Aleksander Aimiga. Kaido Soom.

Teoloogilised õppeasutused leiavad muutunud oludes võimalusi kooliaasta lõpetamiseks ja mõtlevad uutele sisseastujatele.

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas on koroonaviirus olulisel määral muutnud esialgseid plaane. Lõputööde kirjutamise ajal olid raamatukogud ja arhiivid suures osas suletud, seepärast otsustati lisada täiendav lõputööde kaitsmise aeg. Lisaks seni kokku lepitud 1. ja 2. juunile on kaitsmine ka 18. augustil. 

Juunikuised kaitsmised toimuvad igal juhul veebis, augustis aga on lootust, et lõputöid saab kaitsta komisjoni ees teaduskonna ruumes. Ülikooli üheski teaduskonnas ei ole sel aastal tavapärast lõpuaktust ja kõigile lõpetajatele toimub internetis 18. juunil e-aktus.

Muutub ka usuteaduskonda sisseastumine. Bakalaureuseõppesse astumiseks tuleb sooritada erialakatse. See toimub intervjuuna. Esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, religiooniga seotud teemasid ning Eestis ja maailmas aktuaalseid religiooniga seotud probleeme. Avaldusi võetakse vastu 18. juunist 2. juulini SAISi kaudu ja seejärel selgub, kas intervjuu toimub veebis või silmast silma. 

Magistriõppesse astumise avaldusi saab esitada 1. juulini. Usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik rõhutab, et hoolimata koroonakriisist ühiskonnas hoiab usuteaduskond head akadeemilist taset ja säilib tasuta õppimise võimalus.

EELK Usuteaduse Instituudis on õppetöö märtsi keskpaigast toimunud dekaan Randar Tasmuthi sõnuldistantsõppe vormis ja jätkub niisugusena ka juunis. Erand on lõputööde kaitsmine, mis toimub instituudi majas, sest selle puhul jääb kõikide kaitsmisel osalejate arv igal ajahetkel alla kümne inimese. Kuulama tulijaid ei ole seekord võimalik auditooriumi lubada ja seetõttu ohutusnõuete täitmisega probleeme ei tule.

Aasta lõpetamise vormistamise koosolekut ei ole praegu veel peetud ja seetõttu ei ole konsensuslikku otsust, mida edastada. „Kuna kirikutes on ohutusnõuete täitmise korral võimalik pidada jumalateenistusi, siis kui haiguspuhang ei uuene, on jumalateenistus võimalik ka õppeperioodi lõpul juunis. Tavakohast akadeemilist aktust instituudi majas pidada ei saa, loodame seda taas korraldada septembris uue õppeaasta alguses. Küll arvan, et kui me jumalateenistuse peame, on seekord võimalik anda lõpetajatele diplomid jumalateenistuse järel,“ on dekaani ettepanek.

Uute üliõpilaste vastuvõtmise korraldamise kohta on teave instituudi kodulehel juba üleval ja dokumentide toomine ning katsed saavad toimuda tavalise korra kohaselt. On võimalik vältida liiga paljude inimeste korraga viibimist ühes ruumis. Seega sisseastumisega seotud toimingud tavalisest eriti erinema ei pea.

Mis sügisel toimub, selle jaoks vajatakse dekaani sõnul prohveti andi: „Soovime ju sügisel alustada ja korraldada õppetööd nii tavapärases vormis kui võimalik, arvestades samal ajal distantsõppe kaudu saadud kogemuste rakendamise võimalusega.“

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris oli üleminek online-õppele rektor Külli Tõniste sõnul ootamatu nii õppejõudude kui ka üliõpilaste jaoks, aga toimus siiski küllaltki sujuvalt. Sel aastal on lõpetajaid 16. Hoolimata eriolukorrast loodab rektor, et kõikidel on siiski võimalik sel aastal lõpetada. 

Eriolukorra tõttu lükati diplomitööde kaitsmine 10. ja 11. juunile ja anti ka erandkorras võimalus nendele, kes olid kriisiolukorrast raskemini puudutatud (näiteks kui kodus on väikesed lapsed ja seetõttu akadeemilist tööd raskem teha või osutus praktika sooritamine online-vormis võimatuks), lõpetada praktikad ja kaitsta diplomitööd ka veel augustis. Üliõpilased saavad kätte diplomid lõpetamisel, mis on planeeritud augustikuu viimasele nädalale.

Sisseastumisavaldusi oodatakse nagu ikka e-maili teel. Elektroonilised vormid ja info tingimuste kohta on leitavad seminari kodulehel. Sisseastumisvestlused toimuvad 1.–20. augustini. Esimene õppesessioon algab 24. augustil.

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris toimuvad algaval suvel nii lõpetamine kui sisseastumine esimest korda Tallinnas seminari uutes ruumides.

Lõputöid kaitstakse praeguse plaani järgi koolis kohapeal lõpetajate ja kaitsmiskomisjoniga ühes ruumis. Samas tehakse kindlasti kaitsmisest otseülekanne, mida saavad huvilised jälgida kas kõrvalruumist või hoopis Zoomist.

Samuti tahetakse lõpetajatele õnnistust paluda ja diplomid ulatada reaalselt toimuval lõpuaktusel, arvestades juuni keskpaigaks kehtivate juhistega. 

Uusi õppijaid võetakse rektor Einike Pilli sõnul vastu nii osaajaliselt toimuvasse piiblikooli (1 a) kui rakenduskõrghariduse õppekavale (4 a). Huvilistel on võimalik tulla kooli uudistama 10.–12. juunil „Paokil uste“ sündmuse raames, eelnevalt kokkulepitud ajal. Aga kindlasti oodatakse uusi, vabakirikliku teoloogia ja juhtimise õppekava üliõpilaskandidaate 10. augustil toimuvale vastuvõtuvestlusele.

Pilli usub, et nende koolis on oluline nii mõistus kui usuline kogemus, nii teoloogilised teadmised kui isiklik küpsus. Kool on korraga elu ja ettevalmistus, teenimiseks ettevalmistamine ja Jumala teenimine ise. Seepärast jätkatakse üheskoos palvetamist, et kõiki neid üritusi saaks pidada ja et Jumal hoiaks kurja haigust tagasi tulemast.

Kaido Soom