Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koostöö ühistes huvides

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad Stenbocki majas.
Jürgen Randma / Riigikantselei

Möödus 15 aastat Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli allakirjutamisest.

Valitsuse pressibüroo mõnerealine informatsioon peaminister Siim Kallase kohtumisest Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja täitevsekretäri Eerik Jõksiga 2002. aasta 6. juunil ei pälvinud just liiga suurt avalikku tähelepanu. Ometigi oli juba pressiteate pealkiri küllaltki tähendusrikas – „Vabariigi Valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu töötavad välja ühishuvide protokolli“. Koostatavat protokolli nähti dokumendina, „milles väljenduksid Vabariigi Valitsuse ootused Kirikute Nõukogule ning mis annaks tagatise Kirikute Nõukogu tegevuse pikemaajaliseks planeerimiseks“.
Järgnes EKNi ja siseministeeriumi intensiivne töö ning 1. oktoobril kiitis valitsus protokolli heaks. Peaminister Siim Kallase ja piiskop Einar Soone 17. oktoobril 2002 allkirjastatud ühishuvide protokoll on 15 aasta jooksul oma vajalikkust ja elujõudu valitsuse ja EKNi suhete raamdokumendina paljudes valdkondades igati tõestanud.
Selle näideteks on kaplanaadid kaitseväes, vanglates ja politseis, usundiõpetus koolides, tele- ja raadiosaated rahvusringhäälingus, koostöö sotsiaalvaldkonnas, religioonisotsioloogias ja seadusloomes, pühakodade programm, meie maa ja rahva juubeliaastate ja tähtsündmuste ühine tähistamine.
Ühishuvide protokoll näeb ette ka EKNi juhatuse ja peaministri iga-aastased kohtumised. Olgugi et peaminister Jüri Ratas oli jaanuaris Kirikute Nõukogu esindajatega juba kohtunud, leidis ta võimaluse 17. oktoobril kohtuda EKNi juhatusega (president emeriitpeapiiskop Andres Põder, asepresidendid piiskop Phi­lippe Jourdan ja pastor Meego Remmel, täitevsekretär pastor Ruudi Leinus) sel aastal veel teistki korda.
Lisaks informatsioonile reformatsiooni juubeliaasta olulisematest sündmustest oli EKNil põhjust öelda peaministrile tänusõnu, et eelmisel kohtumisel tõstatatud munkade ja nunnade ravikindlustuse problemaatika ning erakoolide tegevuskulude riigipoolse katmise küsimustes on ühiselt otsitud lahendusi ning algatatud sellekohased eelnõud. Arutleti ka pühakodade programmi jätkumise ning sotsiaalministeeriumis koostatud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu teemadel.
Kohtumisele järgnenud peaministri vastuvõtul ühishuvide protokolli 15. aastapäeva puhul osalesid siseminister Andres Anvelt, justiitsminister Urmas Reinsalu, EKNi liikmeskirikute juhid, peakaplanid ning siseministeeriumi usuasjade osakonna ja EKNi töötajad.
Peaministri ja EKNi presidendi sõnavõttude järel, kus emeriitpeapiiskop Andres Põder rõhutas vajadust riigi ja kirikute ühiseks tegevuseks perekonna väärtustamisel, meenutasid protokolli saamislugu nii Eerik Jõks, Siim Kallas kui piiskop Einar Soone.
Kallase sõnul ei olnud tollal poliitikute hulgas sellise protokolli vajalikkust alati sugugi lihtne selgitada ning ta väljendas heameelt, et koostöö protokolli alusel tänini edukalt toimib. Jõks pidas oluliseks analüüsida ja hinnata protokolli rakendamise käiku punkt punkti haaval. Metropoliit Korneliuse tervitused edastas ülempreester Juvenalius Kaarma.
Erik Salumäe