Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koostöö läbi diakoonia

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Aasta õpetajaks valitud Teet Hanschmidt (vasakul) ja Aare Kimmel õhtusöögil. Foto: Naatan HaamerEELK vaimulike konverentsil Roostal vesteldi diakooniast ja teenivast kirikust.
Kahel päeval toimunud konverentsil osales 110 EELK vaimulikku. Osalejaid tervitas Lääne maavanem Neeme Suur, kes toonitas positiivseid suhteid maakonna ja kiriku vahel ja seda ka sotsiaaltöö valdkonnas. Vajadus abi järele on suur: pooleteise aasta eest oli Läänemaal 250 inimest ilma tööta, aasta eest oli neid 700 ja praegu on juba 1700 töötut. Siin on suur vajadus koostöö järele, milles otsitaks võimalusi inimeste aitamiseks.

Üheshingamise koht
Avaettekande pidas prof dr Riho Saard, kes kõneles diakoonia arengust EELK ajaloolises kontekstis. Sotsiaalminister Hanno Pevkur käsitles riigi ja kiriku rolli kriisist väljumisel. Esimesed märgid kriisi möödumisest on juba olemas, kuid sotsiaalministri hinnangul vajavad tööpuudus ja kriisile keskenduv sotsiaaltöö nii käesoleval kui järgmisel aastal tähelepanu. Tööpuuduse valdkonnas saabub ministri hinnangul sel kevadel ilmselt kõige raskem seis. Iga nädalaga kasvab töötute hulk umbes tuhande võrra.
Pevkuri kogemuse põhjal ootavad hättasattunud materiaalse toetuse kõrval üha enam vaimset tuge. Kiriku roll on sellise toetuse andmisel inimestele väga oluline. Kirik võiks saada rahvale kooskäimise ja üheshingamise kohaks. Kirik saaks pakkuda omalt poolt töötutele tuge ja ministeerium võib neid ka Euroopa Sotsiaalfondi projektide läbi ka toetada.
Kirik võiks ministri meelest pakkuda ka kodu-hooldusteenust abivajajaile, näiteks toidu toomist poest või puude tuppa toomist. Samuti võiks kirik olla ministeeriumile heaks partneriks, kellega arutada läbi kas või seaduseelnõusid.
Õpetaja mag Avo Üprus kõneles kolmanda sektori sotsiaalsest, majanduslikust ja poliitilisest rollist ja võimalikust koostööst riigiga. Kirik võiks osaleda ka sotsiaalvaldkonnas teenustepakkujana, sest kolmas sektor on siin palju efektiivsem. Koguduste probleemiks on see, et ei tunta riigiga tehtava koostöö mängureegleid. Kirik peab märkama probleeme ühiskonnas ja olema valmis inimesi toetama.
Prof Kari Latvus Soomest tegi ülevaate diakoonia teoloogiast.

Valiti aasta õpetajad
praostkonnad esitasid viis kandidaati, kuid et kogudus pidi vastavalt aasta vaimuliku valimise statuudile olema kolm aastat kasvanud, siis jättis komisjon kolm kandidaati kõrvale. Nii jäigi aasta vaimuliku valimisel sõelale vaid kaks kandidaati, kes ka mõlemad valituks osutusid. Austava tiitli ja reisi pühale maale said Türi koguduse õpetaja praost Teet Hanschmidt ja Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.
Valiti ka vaimulike konverentsi juhatus koosseisus Vallo Ehasalu, Katrin-Helena Melder, Kaido Soom, Jaan Tammsalu ja Marko Tiitus.

Kaido Soom