Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kooseluseaduse eelnõu jõudis parlamenti

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Riigikogu 40 saadikut andsid suurel neljapäeval parlamendile üle kooseluseaduse eelnõu, mis lubaks nii vastassoost kui samast soost inimestel oma kooselu ametlikult registreerida. Kooseluseadusele juba varem vastuseisu väljendanud Isamaa ja Res Publica Liidu saadikuid eelnõu algatajate seas ei ole.

sibulRiigikogu liige Priit Sibul, IRL: «Ega vist suuremat irooniat oskagi ette kujutada eestimaalastest kristlastele, kes perekonda pühaks peavad. Rait Maruste poolt menetlusse antud eelnõu kannab selgelt valet pealkirja ning see jutt, mis eelnõuga kaasas käib, on juriidilise demagoogia kõrgpilotaaž.
Seaduse ainus mõte on tegelikult samasooliste suhete reguleerimine ning võrdsustamine perekonnaga. Nõnda oleks võinud algatajad seda nimetada ja sellest ka rääkida. Paraku polnud piisavat julgust. Lisaks kooselule reguleerib eelnõu ka lapsendamisega seonduvat. Nõnda alustab uus koalitsioon ühiskonna ümberkorraldamist ja perekonna lõhkumist. Samasoolistele võimaluse andmine kooselu registreerida on algus lisanõudmiste jadas, mis jõuab lõpuks abielu ümberdefineerimise ja lapsendamisõiguseni.»

Urmas ViilmaEELK kantsler Urmas Viilma ei viibi praegu Eestis ja pole kõigi arengutega kursis, aga isiklikku seisukohta väljendades ütleb ta, et on häbiväärne, kuidas asju aetakse.
«Ühe kitsa huvigrupi tahtmise jõuga läbisurumine ei tee au ei huvigrupile endale ega seaduseandjatele. Kui nõnda toimitakse kitsalt mõne ettevõtte äri huvides, nimetatakse seda korruptsiooniks ja püütakse selliselt käituvad poliitikud avalikult hukka mõista ning vastutusele võtta. Keegi ei pea seda mingiks vähemuse õiguseks, mille eest seista.
Antud juhul on see teema muudetud peaaegu et riiklikuks eriküsimuseks, mille lahendamine on võetud prioriteediks number üks. Mulle ei meeldi ka see, kuidas kampaania käigus on ümber käidud armastuse mõistega. Keegi ei ole kunagi seadnud kahtluse alla seda, et inimesed võivad üksteist armastada, hoolimata soost või mõnest muust eristavast tunnusest. Lõpuks armastame me oma lapsi ja vanemaid ning ka õdesid-vendi.
Öelda, et samasooliste isikute omavahelist armastust piirab mingi seaduse puudumine, on lihtsalt demagoogiline. See, mida selle seaduse läbisurumise kontekstis armastuseks on hakatud pidama, taandub kahjuks ainult teatud liiki füüsilisele armastusele ja naudingutele, mida nüüd asutakse seadusega põhjendama ja selle seaduse alusel hiljem õigustama ning propageerima.
Kas selleks, et õigustada teatud liiki kooseluvormi, peab eraldi seaduse vastu võtma? Minu hinnangul on see seadus avalikkuses väga nõrgalt motiveeritud ja seaduseks puudub vajadus, sest see ei luba ega reguleeri täiendavalt midagi, mis poleks juba praegu piisavalt reguleeritud. Pigem näitab kogu küsimuse kitsalt ühepoolne õigustamine ja jõuga pealesurumine ülejäänute suhtes lugupidamatust, milles pole armastuse ja hoolimise jälgegi.»
Eesti Kirikute Nõukogu on mitmel korral kooseluseaduse eelnõu kontseptsiooni kohta avaldanud arvamust, kus väljendatakse «oma mittetoetavat seisukohta mitteabieluliste kooseluvormide abielusarnase registreerimise ja reguleerimise suhtes». Kirikute nõukogu ei toeta samasooliste isikute kooselu riiklikku seadustamist, sest kooselu registreerimise võimaluse andmine hägustab abielu institutsiooni. Kirikujuhid on seisukohal, et «tuleks jääda traditsioonilise peremudeli juurde, mis kaitseb lapsi ning tagab nendele isa ja ema poolse hoole ja kasvatuse».
Eesti Kirik