Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konverents laste armulauast

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

1. märtsil toimub EELK Konsistooriumi ja Laste- ja Noorsootöö Ühenduse eestvõttel ning Soome kolleegide toetusel Tallinnas Nõmme Rahu kirikus konverents, kus käsitletakse laste armulaua temaatikat.

Ehkki kehtiv seadusandlus fikseerib õiguse jagada lastele meie kirikus armulauda, selgus möödunudsuvisel pühapäevakooli õpetajate seminaril Mõdrikul, et olukord vajab selgitamist, inimesed koolitamist. Oli hulga neid, kes taolisest võimalusest ja õigusest polnud kuulnudki.

Palju vastamata küsimusi

LNÜ juhatuse esimees õpetaja Jaan Tammsalu laiendab teemat ning ütleb, et kirik peab üldse üle vaatama, millised on koguduseliikmete õpetamise vormid ja põhimõtted. Ta ütleb, et näeb vastuvõetud seadusepügalas teatud ohtu leeriõpetuse tulevikule meie kirikus.

Kiriklike talituste seaduse § 13.3 fikseerib armulaua jagamise: «Ristitud laps võib armulauda vastu võtta koos vanema või hooldajaga… Armulauast osasaamise eelduseks on teadlikkus Issanda söömaaja tähendusest.»

Tammsalu tõdeb, et taoline lakooniline väide on viinud vaikse segaduseni nii õpetajate kui koguduse töötegijate ja liikmete hulgas. Keda käsitleda lapsena, kust läheb vanusepiir? Mil moel mõõta lapse teadlikkust õhtusöömaaja tähendusest? Kuidas jagada õpetust nii ristitud kui veel ristimata lastele ning mismoodi käituda lastega, kelle vanemad pole kiriku liikmed?

1990ndail valmistas toonane liturgiline komisjon ette lastele armulaua jagamise juhendi, mis jäi hulgaks ajaks seisma. Uue kirikuseaduse ettevalmistamisel võeti piiskopliku Nõukogu poolt teema jälle arutluse alla ning lisati seadusepunkt. Tõenäoliselt on nüüd siiski vaja valmistada ette juhend vaimulike jaoks, samuti fikseerida võimalik õpetus ja programm laste tarbeks. Kahtlemata kuluvad marjaks ära naaberkirikute kogemused, kus lastele armulaua jagamise praktika on juba hulga aega toiminud.

Konverentsil käsitletavast

Tammsalu sõnul püütakse konverentsil korrastada seadusega tekitatud segadust ja oma asjatundjate ning tarkade naabrite abil jõuda paljude seni vastamata küsimuste vastusteni. «Kui kirikus on vastu võetud otsused ja seadused, siis pole neid tehtud mitte selleks, et osa võiks neid kritiseerida, teised nende peale vilistada ja kolmandad rõõmuga täita» arutleb LNÜ juhatuse esimees.

«Üks korralik kirik võtab otsuseid ja seaduseid vastu selleks, et oma ühist teenimist ühtlustada ja paremaks muuta. Püüame konverentsiga selle poole, et ka see seadus kiriku üksmeelt ja arengut toetaks.»

Teiste hulgas kõnelevad Peeter Paenurm (seaduse saamisloost) ja Hedi Vilumaa (laste armulaua teoloogiline taust, põhjendused ja arengud, ajalooline ülevaade. Hedi Vilumaa on teemat põhjalikult uurinud ja käsitlenud oma bakalaureusetöö raames).

Soome kolleegid annavad edasi omapoolse nägemuse laste armulaua arenguteest Soomes ja Skandinaaviamaades ning samuti jagavad kogemusi praktikast ning suhtlemisest peredega.

Konverents on kindlasti vajalik vaimulikele ning lastetöö tegijaile, aga ka igaühele, kes antud teema vastu huvi tunneb. Osaleda saab erinevates rühmatöödes ning arutleda ühiselt seal tõusnud küsimuste üle. Loodetavasti saab pika töö ots lahti tehtud.

Mari Paenurm