Konsistooriumi täiskogu novembrikuu istungil

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Võeti vastu kirikuseadlus, millega lõpetatakse EELK organisatsiooni EELK Kirikumuusika Liit tegevus alates 1. jaanuarist 2004. Liidu õigusjärglaseks tunnistatakse 27. oktoobril 2003 mittetulundusühinguna asutatud EELK Kirikumuusika Liit, kellele lähevad üle kõik varad ja lepingud.
Konsistoorium kiitis heaks mittetulundusühinguna asutatud EELK Kirikumuusika Liiduga sõlmitava lepingu eelnõu, millele alla kirjutama volitati peapiiskop Jaan Kiivitit.
Kätlin Liimets
määrati Rõuge koguduse praktikandiks praost Andres Mäevere alluvuses alates 4. novembrist ja teoloogiaüliõpilane Mait Mölder Pindi koguduse praktikandiks alates 1. detsembrist õpetaja Urmas Nageli alluvuses. Mait Mölder vabastati Mehikoorma koguduse praktikandi ülesannetest samast kuupäevast.
Õpetaja Sabine Arnold kinnitati Tartu Maarja koguduse abiõpetajaks 4. novembrist.
Kinnitati EELK keskasutuste 2003. aasta lisaeelarve seadlus nr 3 ja EELK Konsistooriumi kantselei 2003. aasta lisaeelarve.
EK